AKTUELLT / Nyheter

Arkiv

Skydda både tamdjur och rovdjur med RAS

Ett bra sätt att minska konflikten mellan rovdjur och människor och därmed förbättra levnadsvillkoren för Sveriges rovdjur är att stängsla in tamdjur med rovdjursavvisande stängsel (RAS).

Tamdjursägare som vill skydda sina djur mot angrepp kan få bidrag av Länsstyrelsen för rovdjursavvisande stängsel. Svenska Rovdjursföreningens volontärer kan kostnadsfritt hjälpa tamdjursägare med montering av stängsel så de ger det bästa skyddet.

Vi söker tamdjurägare att hjälpa och volontärer som vill göra en insats!

AKTUELLT/Tidningen Våra Rovdjur

Lodjur och rådjur följs åt

Lodjur och rådjur följs åt

Henrik Andrén, lodjursforskare och professor vid institutionen för Ekologi, Grimsö forskningsstation, berättar om lodjursstammens historiska utveckling i Sverige. Det är en historia om såväl människans stora påverkan som det intressanta ekologiska samspelet mellan lodjuret och dess huvudsakliga bytesdjur, rådjuret.

Är vargjakten verkligen laglig?

Är vargjakten verkligen laglig?

Beslutet om att 75 vargar ska skjutas i vargjakten 2023, grundar sig på att vargen sägs ha uppnått så kallad gynnsam bevarandestatus (GYBS). Har en art inte det, får inte den här typen av jakt genomföras enligt EUs art- och habitatdirektiv. Men är verkligen gynnsam...

Lär dig att spåra

Lär dig att spåra

Att spåra är spännande och ett sätt att lära känna våra rovdjur bättre. Här berättar spårningsexperten Sören Decrane om hur du kan börja träna upp din spårningsförmåga på vårt vanligaste lilla rovdjur – räven.

Rekordstora björnjakten oroar

Rekordstora björnjakten oroar

Över 700 björnar sköts under licens- och skyddsjakt 2022. Det kan vara ödesdigert för stammens överlevnad. Foto Günter Lenhardt Björnjakten ökar närmast explosionsartat för varje år. I år gavs licenser på 622 egentligen fridlysta björnar i Sverige och ifjol på 501....

Vi får fler lodjur i Sverige

Vi får fler lodjur i Sverige

Sveriges överlägset populäraste rovdjur, lodjuret, ökat glädjande nog i antal. Vi får fler lodjur i Sverige! Under inventeringssäsongen 2021/2022 kunde med säkerhet fastställas 305 familjegrupper av lodjur i Skandinavien. Detta är en ökning med 25 familjegrupper...