Nyhetsarkiv

En stor rovdjursvän har gått ur tiden

Robert Franzén har lämnat oss efter en längre tids sjukdom. Robban jobbade på Naturvårdsverket under 35 år och var där en förkämpe för våra rovdjur, något han genom åren fick utstå en del kritik för. Han höll dock alltid fanan högt i stundtals hård motvind. Robban, som han kallades, var också under många år medlem i Svenska Rovdjursföreningens styrelse. Foto Hans Ring

Tuff år för kungsörnen 2023

Det var många kungsörnar som häckade förra året, men en stor andel häckningar misslyckades. Ogynnsamt väder med mycket snö i april samt dålig tillgång på gnagare tros vara främsta orsakerna.

Lodjuren klarar sig utan att jagas

Kommer ni ihåg 2010? Då fanns det 30 familjegrupper av lodjur i Uppsala län, ungefär dubbelt så många som idag. Det var inte fler angrepp från lodjur på tamdjur då och det ledde inte heller till att rådjuren dog ut. Ändå ska 10 lodjur dödas i licensjakt under mars månad i år. Därför har region Uppsala län av Svenska Rovdjursföreningen skrivit den här debattartikeln och överklagat licensjakten tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Artikeln är publicerad i Enköpingsposten.

SRF svarar på remiss om nya regler för skyddsjakt på varg

Svenska Rovdjursföreningen är remissinstans för Naturvårdsverket när det gäller frågor som rör rovdjur. Detta förtroende ger föreningen möjlighet att presentera fakta och komma med synpunkter som kanske inte annars lyfts fram. Föreningen har nu lämnat in ett remissvar till Naturvårdsverket angående regeringens uppdrag att se över villkoren för skyddsjakt på varg.

Skönheten och Lodjuret

Hon kallas Isa och är en över 14 år gammal lodjurshona. Det är en mycket hög ålder för ett vilt lodjur. Nu riskerar hon, tillsammans med ytterligare tre lodjur i Östergötland, att dödas i licensjakten som börjar den 1 mars. Här är hennes historia, vi hoppas att vi inte behöver skriva slutet i år.

Risk för snabb nedgradering av vargens skyddsstatus

Det är många organisationer i Europa som arbetar emot förslaget om att nedgradera vargens skyddsstatus från ”strikt skyddad” till ”skyddad” enligt Bernkonventionen. Nu finns risk för att beslutsprocessen påskyndas i EU.