Karin och Mats Ericson från Vålådalen i Jämtland belönas för sitt mångåriga arbete med att informera och skapa dialog och ökad förståelse för rovdjur.

Karin och Mats Ericson från Vålådalen i Jämtland får Marie-Claire Cronstedts pris på 100 000 kronor. Priset togs emot vid en ceremoni vid WWFs rådsmöte och höstsammankomst den 20 oktober 2022. Närvarande gjorde bland annat kronprinsessan Viktoria. De belönas för sitt mångåriga arbete med att informera och skapa dialog och ökad förståelse för rovdjur genom Vargsymposiet och engagemang för fjällräven. I juryns motivering står bland annat att ” Karin och Mats har genom sitt engagemang och dialogbaserade arbetssätt visat att man som individ och par kan göra stor skillnad inom och för svensk naturvård”.

Foto WWF
Karin och Mats Ericson får pris för rovdjurs- och fjällrävsengagemang.

Positiv utveckling för fjällräven

När fjällrävsprojekten startade fanns 40-50 djur, idag finns nära 500. Detta har varit möjligt tack vare engagerat arbete från många naturbevakare i fjällänen. Mycket glädjande, konstaterade Mats vid prisceremonin men han varnade för att ett varmare klimat kan göra livet svårare för det fascinerande däggdjuret.

Både Karin och Mats har varit mycket aktiva i Svenska Rovdjursföreningen och Mats var vice ordförande ett antal år.


Text Susann Engqvist, artikeln tidigare publicerad i Våra Rovdjur 4/22

Källa och foto WWF

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Tidningen Våra Rovdjur