Nyhetsarkiv

Hårt liv för våra örnar

Mänsklig aktivitet är en betydande orsak till att örnar dör i förväg. På bilden en kungsörn. foto Sami Rahkonen Vad dör våra örnar av egentligen och hur gamla är de när de lämnar in? Robert Franzén har gjort en ambitiös djupdykning i det digra material som finns om...

Boskapsvaktande hundar skyddar effektivt mot rovdjur

Att använda sig av boskapsvaktande hundar i Sverige har granskats av Viltskadecenter på SLU och de menar att här inte råder några tvivel om att den här traditionella metoden fungerar, men den kräver att förutsättningarna är goda, som att hunden har medfödda anlag att vakta och att rätt uppfostran och träning ges. Andra faktorer som kan påverka är exempelvis den totala rovdjursförekomsten, antalet tamdjur som ska skyddas, terrängen som djuren betar i, grannar och samhällets inställning till den här typen av hundhållning.

Illegal jakt fortfarande ett hot mot vargstammen

De svensk-norska vargarna är troligen några av världens mest dokumenterade. Varje vinter identifieras och inventeras de med hjälp av DNA. Men varje år försvinner vargar spårlöst. Ibland utplånas hela revir. Av allt att döma är det illegal jakt som ligger bakom, även om det inte säkert går att bevisa.

Living Planet Report – ur rovdjurens perspektiv

Naturrapporten Living Planet Report ges ut vartannat år sedan 1998. När rapporterna från 2018 och 2020 jämförs med rapporten från i höstas, är det en deprimerande läsning. Men några positiva undantag finns, bland annat för våra svenska stora rovdjur. Dock är de fortfarande rödlistade.

En splittrad vargfamilj jagar sämre

En ensam varg har inte mycket att komma med när det gäller att lägga ner ett större byte. En flock som samarbetar på ett avancerat strategiskt sätt är något helt annat. Amerikansk forskning visar dessutom på vikten av äldre, erfarna vargar.