Nyhetsarkiv

Ett år i Brängenreviret

Vargreviret Brängen, mellan Mullsjö och Ulricehamn är ett relativt nyetablerat revir i södra Sverige. Men vargarna är inte lätta att spåra... Här i Brängenreviret mellan Mullsjö och Ulricehamn lever en vargfamilj, men var håller de hus och hur många är de? Foto (C)...

Skogen, bytesdjuren och rovdjuren hänger ihop

I ekosystemets väv är alla beroende av och påverkar varandra. Topprovdjuren spelar en viktig reglerande roll i friska ekosystem. Sveriges moderna skogsbruk skapar ekologiska öknar. Rovdjuren driver också, med sin selektion på bytesdjuren, arternas utveckling framåt i...

Sverige bryter systematiskt mot EU:s artskyddslag

Johanna Parikka Altenstedt, författare till en juridisk granskning av hur Sverige tillämpar det strikta skydd som de stora rovdjuren ska ha, redogör här för sina slutsatser. Foto: © Günter Lenhardt Art- och habitatdirektivet som bygger på Bernkonventionen, har som...

Rätt stängslat räddar både tamdjur och rovdjur

När tamdjuren skyddas effektivt mot rovdjursangrepp ökar acceptansen för rovdjuren. Det gynnar samexistensen. Här nedan får vi följa med Svenska rovdjursföreningen en helg till en gård i Bergslagen och få inblick i hur det går till att sätta upp rovdjursavvisande...

Rekord i massjakt på våra fridlysta björnar

Svenska Rovdjursföreningen överklagade sju länsstyrelsers beslut om licensjakt på sammanlagt 501 björnar i år. Denna jakt strider enligt föreningen mot EU:s artskyddsbestämmelser, art- och habitatdirektivet, som det svenska regelverket bygger på. Marie...