Nyhetsarkiv

Rekordstora björnjakten oroar

Över 700 björnar sköts under licens- och skyddsjakt 2022. Det kan vara ödesdigert för stammens överlevnad. Foto Günter Lenhardt Björnjakten ökar närmast explosionsartat för varje år. I år gavs licenser på 622 egentligen fridlysta björnar i Sverige och ifjol på 501....

Vi får fler lodjur i Sverige

Sveriges överlägset populäraste rovdjur, lodjuret, ökat glädjande nog i antal. Vi får fler lodjur i Sverige! Under inventeringssäsongen 2021/2022 kunde med säkerhet fastställas 305 familjegrupper av lodjur i Skandinavien. Detta är en ökning med 25 familjegrupper...

Ett år i Brängenreviret

Vargreviret Brängen, mellan Mullsjö och Ulricehamn är ett relativt nyetablerat revir i södra Sverige. Men vargarna är inte lätta att spåra... Här i Brängenreviret mellan Mullsjö och Ulricehamn lever en vargfamilj, men var håller de hus och hur många är de? Foto (C)...

Skogen, bytesdjuren och rovdjuren hänger ihop

I ekosystemets väv är alla beroende av och påverkar varandra. Topprovdjuren spelar en viktig reglerande roll i friska ekosystem. Sveriges moderna skogsbruk skapar ekologiska öknar. Rovdjuren driver också, med sin selektion på bytesdjuren, arternas utveckling framåt i...

Sverige bryter systematiskt mot EU:s artskyddslag

Johanna Parikka Altenstedt, författare till en juridisk granskning av hur Sverige tillämpar det strikta skydd som de stora rovdjuren ska ha, redogör här för sina slutsatser. Foto: © Günter Lenhardt Art- och habitatdirektivet som bygger på Bernkonventionen, har som...