Nyhetsarkiv

Skogen, bytesdjuren och rovdjuren hänger ihop

I ekosystemets väv är alla beroende av och påverkar varandra. Topprovdjuren spelar en viktig reglerande roll i friska ekosystem. Sveriges moderna skogsbruk skapar ekologiska öknar. Rovdjuren driver också, med sin selektion på bytesdjuren, arternas utveckling framåt i...

Sverige bryter systematiskt mot EU:s artskyddslag

Johanna Parikka Altenstedt, författare till en juridisk granskning av hur Sverige tillämpar det strikta skydd som de stora rovdjuren ska ha, redogör här för sina slutsatser. Foto: © Günter Lenhardt Art- och habitatdirektivet som bygger på Bernkonventionen, har som...

Rätt stängslat räddar både tamdjur och rovdjur

När tamdjuren skyddas effektivt mot rovdjursangrepp ökar acceptansen för rovdjuren. Det gynnar samexistensen. Här nedan får vi följa med Svenska rovdjursföreningen en helg till en gård i Bergslagen och få inblick i hur det går till att sätta upp rovdjursavvisande...

Rekord i massjakt på våra fridlysta björnar

Svenska Rovdjursföreningen överklagade sju länsstyrelsers beslut om licensjakt på sammanlagt 501 björnar i år. Denna jakt strider enligt föreningen mot EU:s artskyddsbestämmelser, art- och habitatdirektivet, som det svenska regelverket bygger på. Marie...

Nytt nummer av Våra Rovdjur!

I nummer tre av vår medlemstidning kan du läsa om att svenskarna faktiskt är mycket positiva till rovdjuren. Det kan man inte alltid tro när man läser medias rubriker! Det står också om att det gått bra för fjällräven och att det varit en massiv kritik mot årets...

Helgbeslut som omintetgör överklaganden

Marie Stegard Lind granskar senare tids hantering av skyddsjakter på varg i Norrbotten. Flera beslut om vargjakt tas under veckosluten utan skriftlig ansökan, att gälla med i stort sett omedelbar verkan, även i förebyggande syfte. Överklaganden blir verkningslösa...

Licensjakt på rödlistade och fridlysta lodjur

Det finns inga hållbara skäl för någon populationsbegränsande jakt på lodjuren i Sverige, menar Svenska Rovdjursföreningen som överklagat licensjakten. Föreningen uttrycker också kritik mot de oetiska inslag som myndigheterna tillåter i denna jakt, en jakt som därtill...