Sök

Bli månadsgivare | Björn

Hjälp oss skydda de svenska björnarna Sedan flera år tillbaka är den årliga jakten på brunbjörn rekordstor i Sverige. Är det för att de är för många? Nej,  björnjakt är främst en lönande affär eftersom den lockar troféjägare. Så trots att björnstammen minskat med nära...

VÄSTERNORRLAND: Medlemsmöte i Sundsvall

Svenska Rovdjursföreningen hälsar medlemmar i Västernorrland välkomna till medlemsträff. På mötet medverkar Peter W Eriksson från styrelsen och berättar om föreningen samt aktuella frågor rörande våra stora och små rovdjur. Välkommen! Tid Kl 11.00 - 14:00 Plats...

Minskad björnjakt – men absolut inte tillräckligt

Nu har samtliga björnlän beslutat om antalet björnar som får skjutas i årets licensjakt – 486. Det är visserligen en minskning med 163 björnar jämfört med förra året rekordstora jakt på 649, men nu höjer forskare varningens finger för alltför omfattande björnjakt. Läs mer här.

Lodjursstammen fortsätter att minska

Inventeringsresultatet 2023/2024 för lodjur visar att det finns knappt 1 300 lodjur i Sverige. Det är en minskning med över 100 lodjur jämfört med inventeringen 2022/2023 då drygt 1400 lodjur dokumenterades i Sverige. Läs mer här.

Regeringen fortsätter att driva på för att halvera vargstammen

I ett pressmeddelande från Naturvårdsverket den 20/6 konstaterar Mona HansErs, chef viltanalysenheten på Naturvårdsverket, att det är möjligt att sänka vargstammen till 170-270 individer, men att framför allt ett referensvärde i lägre delen av intervallet innebär ett större biologiskt och juridiskt risktagande jämfört med idag. Läs mer här.

Se filmen om varför man ska ha rovdjursavvisande stängsel

Svenska Rovdjursföreningen har jobbat med att montera rovdjursavvisande stängsel sedan de första vargarna återetablerades i Sverige i början av 1980-talet. Sedan 2022 har vi medel från WWF för att skala upp detta och utbilda fler stängslingskunniga. Klicka här för att se en film om hur arbetet går till.

Vargstammen har minskat med nära 20 procent

När resultatet från inventeringsperioden 2023/24 presenterades av forskarna på SLU Grimsö den 3 juni konstaterades att det finns cirka 375 vargar i Sverige. Enligt Naturvårdsverket är det en förväntad minskning jämfört med 2022/23 då inventeringen visade cirka 450 vargar. Läs mer här.

DEBATT: Säljakten är ingen lösning på strömmingsbristen 

Den rådande bristen på strömming har sina rötter i flera faktorer, men en grundorsak är det överfiske som bedrivits under många år. I den pågående debatten om Östersjöns hårt ansträngda ekosystem förespråkar vissa jakt på säl som en lösning på problemet. Denna åtgärd är dock missriktad, och riskerar att förvärra situationen ytterligare.  Läs mer här.

Din röst i EU-valet kan avgöra framtiden för rovdjurens överlevnad i Sverige

Du kan rösta i EU-valet fram till den 9 juni och låt gärna hur de olika partierna ser på rovdjursfrågorna också spela in i ditt val. Har du redan röstat mån ångar dig när du tagit del av detta kan du ångra din förtidsröst genom att rösta i din vallokal på valdagen. Då räknas den röst du lämnat på valdagen.

Så här svarade de olika partierna på våra enkätfrågor om rovdjurspolitiken i EU:

Svenska Rovdjursföreningen överklagar miniminivåerna för lodjur och björn

Svenska Rovdjursföreningen anser dels att Naturvårdsverkets miniminivåer är för lågt satta, 870 för lodjur och 1400 för björn, dels att över huvud taget besluta om miniminivåer strider mot Sveriges skyldigheter enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Dessutom ska både lodjur och björn vara strikt skyddade från jakt enligt EU:s Art- och habitatdirektiv.

DEBATT: Det är trålfisket som är problemet, inte sälen

”Som vanligt föreslås en ”quick fix” i form av mer jakt. Sälen får skulden när det är vi människor som förstört den ekologiska balansen.” Så skriver Svenska Rovdjurföreningens ordförande Magnus Orrebrant i Expressen där han svarar på en tidigare debattartikel som föreslår säljakt som lösningen på Östersjöns problem.

Ny internationell hemsida för att skydda svenska rovdjur lanserad

Swedens Big Five är ett svar på de många förfrågningar vi får från internationella medier och EU-beslutsfattare som alla undrar vad som händer i Sverige. Vi lanserar därför en webbplats med relevant material tillgängligt på engelska, om det systematiska och överdrivna dödande av stora rovdjur i Sverige.

ÖSTERGÖTLAND: Medverkan på Finspångs Marknad (FinspongaMarken)

Finspång ligger vid utkanten av Östergötlands första vargrevir i modern tid – Långbogen. Vi ställer upp vårt marknadstält vid marknadens start och stannar hela dagen. Här brukar många stanna till och berätta om egna möten med både varg och lo, och vi får möjlighet att...

ÖSTERGÖTLAND: Medverkan på Tjällmo Marknad

Lite mitt emellan våra tre vargrevir – Långbogen, Fågelmossen och Tisaren – ligger Tjällmo. Vi har vårt marknadstält uppställt från morgon till sen eftermiddag, delar ut material, informerar och pratar med besökare. Välkommen att stanna till en stund, för att prata...

Lodjuren ska fortsatt förmås flytta söderut

Nu har Naturvårdsverket fattat beslut om hur många lodjur som ska få finnas i varje län. Beslutet innebär att antalet lodjur i norra och mellersta Sverige ska minskas, men öka i södra Sverige i motsvarande grad.