Sök

ÖSTERGÖTLAND: Inspiration och information

Välkommen till en kväll med  INSPIRATION och INFORMATION  Aktiva i föreningen här i Östergötland berättar om hur vi arbetar: Utflykter, stängslingar, information, insändare/debattartiklar, medverkan vid marknader, samverkan med andra organisationer och...

Välkommen på årsmöte i Mullsjö 13-14 april

Vi startar med incheckning lördag 13/4 kl. 12:30 – 13:00 med kaffe och fralla. Därefter föredrag 13:00 – 14:30. Föredragshållare meddelas senare. Fikapaus innan årsmötet börjar klockan 15.00. Beräknat slut cirka kl 17.00. På söndagen 14/4 blir det utflykt i...

En stor rovdjursvän har gått ur tiden

Robert Franzén har lämnat oss efter en längre tids sjukdom. Robban jobbade på Naturvårdsverket under 35 år och var där en förkämpe för våra rovdjur, något han genom åren fick utstå en del kritik för. Han höll dock alltid fanan högt i stundtals hård motvind. Robban, som han kallades, var också under många år medlem i Svenska Rovdjursföreningens styrelse. Foto Hans Ring

Tuff år för kungsörnen 2023

Det var många kungsörnar som häckade förra året, men en stor andel häckningar misslyckades. Ogynnsamt väder med mycket snö i april samt dålig tillgång på gnagare tros vara främsta orsakerna.

Lodjuren klarar sig utan att jagas

Kommer ni ihåg 2010? Då fanns det 30 familjegrupper av lodjur i Uppsala län, ungefär dubbelt så många som idag. Det var inte fler angrepp från lodjur på tamdjur då och det ledde inte heller till att rådjuren dog ut. Ändå ska 10 lodjur dödas i licensjakt under mars månad i år. Därför har region Uppsala län av Svenska Rovdjursföreningen skrivit den här debattartikeln och överklagat licensjakten tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Artikeln är publicerad i Enköpingsposten.

SRF svarar på remiss om nya regler för skyddsjakt på varg

Svenska Rovdjursföreningen är remissinstans för Naturvårdsverket när det gäller frågor som rör rovdjur. Detta förtroende ger föreningen möjlighet att presentera fakta och komma med synpunkter som kanske inte annars lyfts fram. Föreningen har nu lämnat in ett remissvar till Naturvårdsverket angående regeringens uppdrag att se över villkoren för skyddsjakt på varg.

Skönheten och Lodjuret

Hon kallas Isa och är en över 14 år gammal lodjurshona. Det är en mycket hög ålder för ett vilt lodjur. Nu riskerar hon, tillsammans med ytterligare tre lodjur i Östergötland, att dödas i licensjakten som börjar den 1 mars. Här är hennes historia, vi hoppas att vi inte behöver skriva slutet i år.

Risk för snabb nedgradering av vargens skyddsstatus

Det är många organisationer i Europa som arbetar emot förslaget om att nedgradera vargens skyddsstatus från ”strikt skyddad” till ”skyddad” enligt Bernkonventionen. Nu finns risk för att beslutsprocessen påskyndas i EU.

Inte OK att först inventera lodjur – och sedan jaga dem

En lodjursinventerare i Östergötland visade sig även jaga lodjur i den påföljande jakten i samma län förra året. Detta väckte stor uppmärksamhet och frågan om jäv lyftes. Nu har länsstyrelsen i Östergötland kommit fram till att det inte var en jävsituation, men att uppdraget som lodjursinventerare innebär att man inte får jaga lodjur i länet.

STOCKHOLM: Vargens Dag på Tyresta

Liksom förra året har Tyresta Nationalpark bjudit in oss att vara på plats i deras Naturum under helgen 3 och 4 februari. Det är en unik miljö i Naturum, där man kan göra massor av upptäckter. Kom och prata om och lär er mer om rovdjur och låt barnen gissa bajs,...

BARN- & UNGDOMSGRUPPEN – Vargens Dag i Gysinge

Rovdjursföreningens barn/ungdomsgrupp, i samarbete med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet, kommer ha aktiviteter på/omkring Gysinge Naturum under Vargens Dag den 4 februari.  Tid 11:00 - 15:00 Plats Naturrum, Färnebofjärdens Nationalpark, Gysinge, cirka...

Ja, det var fel vargar som sköts i Västra Götaland

Vargjakten i Ripelångerviret, Västra Götaland har varit avbruten en tid på grund av att två av de skjutna vargarna visade sig vara vuxna individer. I Ripelångereviret finns enligt inventeringen endast en tik med tre valpar. Nu har DNA-prov visat att de vuxna vargar som dödats härstammar från Brängenreviret, och är födda 2021. Dock är det inte föräldraparet.

Framgång i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)

Frågan som prövades av Högsta förvaltningsdomstolen är om en länsstyrelse får ändra ett beslut om licensjakt efter varg när beslutet har överklagats. Myndigheter får nämligen som regel inte ändra ett beslut som har överklagats, vilket nu HFV slagit fast.