Ugglor

Vetenskapliga namn

Berguv (Bubo bubo)
Fjälluggla (Bubo scandiacus)
Lappuggla (Strix nebulosa)

Familj

Fjälluggla och berguv tillhör samma släkte. Tillsammans med lappuggla och flera andra arter av ugglor som finns i Sverige tillhör de familjen ugglor. Bland de ugglor som finns i Sverige är det bara tornuggla som tillhör en annan familj, familjen tornugglor. I sin tur tillhör de alla ordningen ugglefåglar.

Berguven är världens största uggla med ett vingspann på upp mot 170 centimeter. Vingspannet hos fjälluggla och lappuggla är bara lite mindre med upp mot 150 centimeter mellan vingspetsarna.

Utseende

Ugglor har ögonen framåtriktade på ansiktet vilket ger dem ett ganska mänskligt utseende. Deras kroppar ger ett bastant intryck men de är i själva verket förvånansvärt lätta i förhållande till utseendet. Deras fötter är kraftiga och fjäderbeklädda.

Levnadssätt

Ugglor är kända för att vara aktiva på natten och ha en mycket bra hörsel. Fjälluggla och lappuggla jagar dygnet runt under sommaren, men är mest aktiva då solen står lägst.

Utbredning

Berguv har funnits i hela Sverige men är idag vanligast i sydöstra Sveriges kustlandskap. När fjälluggln är i landet så är det på kalfjället, nästan alltid i samband med lämmelår. Lappugglan lever i de stora skogarna. Den var tidigare en utpräglad norrlandsfågel, men har på senare tid spridit sig söderut samtidigt som de blivit ovanligare i norr.

Fortplantning

Under våren så ropar ugglorna och parbildning sker. Boet ligger hos berguven ofta i sydvända bergsbranter, hos fjällugglan på marken och lappugglor använder ofta gamla bon av duvhök eller vråkar. Ungarna matas av båda föräldrarna, även efter att ungarna lämnat boet och rört sig ut i de omgivande markerna.

Föda

Berguv äter mest smågnagare som vattensork och råttor men kan även ta större byten som sjöfågel och harar. Fjällugglan har en liknande diet där fjällämmel är ett viktigt byte. Lappugglor äter främst smågnagare.

Hotkategori

Fjälluggla är rödlistad som akut hotad (CR) medan berguv och lappuggla är rödlistade som sårbara (VU).

Antal i Sverige

Fjälluggla finns inte i Sverige varje år. Det finns runt 560 vuxna berguvar och ungefär 800 vuxna lappugglor i landet.

Berguv och lappuggla

Hotkategori:

Sårbar (VU)

Hot:

Illegal jakt, äggsamlare, skogsindustrin.

Antal:

Ca 560 berguvar och 800 lappugglor

SLU Artdatabanken/Rödlista. Hotstatus på den svenska rödlistan bedöms utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer.

 • Livskraftig (LC)
 • Nära hotad (NT)
 • Sårbar (VU)
 • Starkt hotad (EN)
 • Akut hotad (CR)
 • Nationellt utdöd (RE)
 • Utdöd i vilt tillstånd (EW)
 • Utdöd (EX)

Fjälluggla

Hotkategori:

Akut hotad (CR)

Hot:

Global uppvärmning

Antal:

Ca 0-60 vuxna fjällugglor

SLU Artdatabanken/Rödlista. Hotstatus på den svenska rödlistan bedöms utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer.

 • Livskraftig (LC)
 • Nära hotad (NT)
 • Sårbar (VU)
 • Starkt hotad (EN)
 • Akut hotad (CR)
 • Nationellt utdöd (RE)
 • Utdöd i vilt tillstånd (EW)
 • Utdöd (EX)

Ugglor i naturen

Dessa tre ugglor lever i olika miljöer. Fjällugglan ses inte bara i fjällen utan också på stora öppna slätter vintertid, även fast det är allt mer ovanligt.

Lappugglan tillhör de stora skogarna men har på senare år dykt upp längre söderut och har till och med häckat i Skåne. Den är liksom fjällugglan aktiv i dagsljus.

Det skiljer dem från berguven som är en nattens uggla. Idag finns berguv framför allt i kustlandskapet i sydöstra Sverige där man kan få höra dess djupa rop på våren strax efter att solen gått ner, eller en stund före den gått upp.

Avtryck i snö

När lappuggla fångar sork kan man se avtryck från jakten i snön. Det är svårt att skilja lappugglans avtryck från andra vanligare ugglor som kattuggla och slaguggla.

Ugglors påverkan på ekosystemet

De här ugglorna är stora, men deras byten är ofta ganska små. De äter oftast gnagare. Fjälluggla äter gärna fjällämmel, lappuggla olika sorkar och berguven äter vattensork och råttor, men kan också ta hare och sjöfågel.

Inventering av svenska ugglor

Förföljelse och jakt

Förföljelse

Berguven var nära att utrotas från Sverige på grund av förföljelse.

Under 1950 och 1960-talen hade dessutom spridningen av miljögifter i jordbruket en stor påverkan på berguvarnas möjlighet att få ungar.

Idag är illegal handel med fågelägg ett hot. Alla ugglor är dessutom mycket känsliga för störningar under häckningstiden.

Jakt

Ingen laglig jakt förekommer på dessa arter.

Svenska Rovdjursföreningens vision för ugglor

Sveriges stora & små rovdjur

Vad vet du om rovdjuren du delar ditt avlånga land med?

Visste du att en björn kan äta 1/3 av sin vikt i bär varje dag? Att lodjurshonan kan lämna sina ungar i upp till 24 timmar för att jaga? Att vargföräldrar kan hålla ihop livet ut och uppfostrar sina valpar tillsammans? Nedan kan du läsa på om de stora och de små.

LODJUR

BJÖRN

VARG

JÄRV

ROVFÅGLAR

MINDRE ROVDJUR

UGGLOR