Foto Jane Fredlund
Morgondagens beslutsfattare.

Djurskyddet Sverige är en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. En del av verksamheten är REDE, som står för Respekt, Empati, Djur, Etik och är ett värdegrundsmaterial utvecklat för barn. REDE finns i två delar, en för förskolan och en för grundskolan (för närvarande till och med årskurs fem). Allt material är gratis att använda för pedagoger.

Ger ökad empati för både djur och medmänniskor

REDE består av djurinriktade övningar i form av pyssel, berättelser och andra aktiviteter och är skapat i enlighet med läroplanens mål för att det ska vara enkelt att använda för pedagogerna. Forskare på högskolor har utvärderat resultaten av att använda materialet regelbundet och sett att det har en bevisat empatistärkande effekt. Effekten är märkbar för både flickor och pojkar i förskoleålder och främst för pojkar i skolåldern, detta troligen då flickor redan har ”skolats in” i en empatisk syn vid den åldern. Syftet från Djurskyddet Sverige är förstås att långsiktigt medverka till ett bättre djurskydd men man har också sett minskad mobbning och konflikter barn emellan i de skolor där det används.

Färdigt material testas

Tidigt under 2022 inleddes ett samarbete mellan Svenska Rovdjursföreningen och REDE med syfte att ta fram övningar som handlade om våra svenska rovdjur. Denna höst lanseras två färdiga övningar, en för förskolan och en för barn i mellanstadieåldern. Dessa övningar ska först testas av olika skolor och förskolor för att sedan kunna erbjudas alla som vill ta del av dem. Materialet är helt kostnadsfritt och finns att ladda ned via REDE:s
hemsida (www.rede.se) men vi som arbetar med REDE erbjuder även kortare och längre utbildningar om barns relation till djur, den empatiska utvecklingen och i att konkret använda sig av övningarna.

Känslor istället för blodtörstiga stereotyper

Varför är det då viktigt att göra övningar som just handlar om rovdjur? På många håll i landet finns det en stark rädsla för inte minst varg men även påverkan av andra rovdjur. Övningarnas syfte är att visa på dessa djurs förmågor och känslor i stället för den ofta stereotypa bilden av rovdjur som blodtörstiga och empatilösa varelser. Det finns också ett syfte i att väcka tankar kring hur vi ser på rovdjuren och varför, allt anpassat efter barnens mognadsgrad och ålder.

Bygger för framtiden

Barn idag är morgondagens beslutsförfattare och en gemensam önskan är givetvis att en bättre förståelse och acceptans av våra rovdjur ska gynnas. En indirekt del av övningarna är även att tillhandahålla kunskap för pedagogerna då det är deras bild i klassrummen som kommer att påverka barnens tankar. Ett av Djurskyddet Sveriges övergripande mål är att arbeta med vargfrågan, varför denna samverkan också är viktig för organisationen i stort. Övningarna har tagits fram av Therese Lilliesköld som utöver biolog också är master i Antrozoologi – forskning om relationen mellan djur och människa.

Sammanfattningsvis är vi från Djurskyddet Sveriges håll mycket nöjda med denna samverkan. Om du som läser är nyfiken på att veta mer finns det information på REDE:s hemsida, länk nedan, där du lätt kan skapa en inloggning för att ta del av övningarna då de läggs ut. Sprid gärna detta till pedagoger i din närhet! Materialet är helt gratis att använda.

https://rede.se/

Text Therese Lilliesköld, Foto Jane Fredlund

Publicerat Våra Rovdjur 3/2022

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Tidningen Våra Rovdjur