Vill du hjälpa till att stängsla?

För att minska konflikter mellan rovdjur och djurägare och bevara den biologiska mångfalden i Sverige hjälper Svenska Rovdjursföreningen tamdjursägare att effektivt stängsla in sina djur med Rovdjursavvisande stängsel (RAS).

Vi söker dig som vill bli volontär!

Varför är stängsel så viktiga?

Ju fler rovdjursangrepp på tamdjur desto större risk att rovdjuren skjuts bort som en snabb lösning på problemet.

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden och forskare världen över varnar nu för att flera viktiga ekosystem är nära kollaps. Det är mer viktigt nu än någonsin att bidra till att Sveriges rovdjur får behålla sin rättmätiga plats i naturen.

Rovdjur bidrar till en frisk natur

Rovdjur spelar en avgörande roll för att upprätthålla balansen i ekosystemen. De jagar ofta de byten som är lättast att fälla vilket gör att bytesstammarna blir friskare och starkare – survival of the fittest. Med färre bytesdjur får också växter en chans att breda ut sig vilket är till gagn för många andra arter.

Ett färskt exempel på vargens nytta är att den utöver älg och rådjur även äter sjuka djur och kadaver. Den kan reducera African Swine Fever Virus (ASFV), som orsakar afrikansk svinpest, då viruset blir inaktivt i vargens matsmältningssystem. Vargen kan alltså städa bort smittade kadaver utan att sprida viruset vidare.

Här kan du läsa mer om Rovjurens roll i naturen

Vill du göra en insats för rovdjuren och hjälpa till att stängsla?

Kontakta Svenska Rovdjursföreningens stängselansvarige!

Ett praktiskt bidrag till Sveriges natur

Känner du hopplösheten komma över dig eller vill du kanske bara prova något nytt? Varför inte göra något gott för ett av Sveriges mest utsatta rovdjur samtidigt som du kommer ut i naturen och lär känna nya människor.

Rovdjuren i Sverige har det tufft, speciellt vargen som är särskilt utsatt för hat, myter och elak ryktesspridning. Den är under konstant press från starka, mäktiga krafter som vill utrota den helt från vårt land. Vargen gör stor nytta i ekosystemet och den behöver din hjälp. Ju färre tamdjursangrepp desto fler vargar som slipper sätta livet till.

Så anslut dig till oss och gör en insats! Stängslingen är så mycket mer än att skydda vargar och tamdjur.

Du får möjligheten att…

 • Träffa nya vänner

  Vi stängslare är ett skönt gäng som skulle bli väldigt glada om du anslöt. Förutom att vi känner att vi gör gör nytta både för rovdjuren och tamdjursägaren och bidrar till en friskare natur så slappar vi också mellan varven. Vi blir ofta bjudna på god mat och fika av de trevliga djurägarna, och om övernattning krävs så brukar de erbjuda logi.

 • Andas frisk luft

  Det finns inget som är så gott för själen som att vara ute i skogen. Forskning har visat att skogen minskar vår stress, förbättrar vårt blodtryck och ger oss ökad koncentration. Forskare i Japan har till och med kommit fram till att barrskog stärker vårt immunförsvar.

 • Lära dig något nytt

  Tillhör du dem som aldrig satt upp ett stängsel förut? Vi är ganska många. Du behöver inte ha någon erfarenhet av stängsling när du ansluter till oss. Vi lär dig allt du behöver veta!

Gå på stängslingskurs!

Under 2024-25 kommer Svenska Rovdjursföreningen i samarbete med WWF anordna kurser i hur man sätter upp rovdjursavvisande stängsel runt om i landet.

Varmt välkommen!

Skyddsjakt på varg kan öka angreppen på tamdjur

Vargar jagar tillsammans i flock där de äldre erfarna vargarna lär upp de yngre hur man jagar och undviker människor och deras tamdjur.

Om en eller båda föräldradjuren försvinner eller skjuts leder detta oftast till att flocken får svårare att jaga effektivt och risken för tamdjursangrepp ökar.

I Spanien har man sett att angreppen på tamboskap ökade åren efter att man skjutit vargar i regionen. Förklaringen kan vara att när en eller båda föräldrarna i en vargfamilj skjuts bort så splittras familjen. Kvarvarande familjemedlemmar bildar nya familjegrupper vilket kan leda till att fler vargfamiljer bildas i regionen.

Den kortsiktiga lösningen att skjuta varg, som åtgärd för att skydda sina får, kan alltså istället förvärra angreppssituationen för tamdjuren.

Ju fler tamdjursägare som får hjälp med stängsling desto fler vargmammor och vargpappor kan överleva och fortsätta lära sina små att vara rädd för människor och hålla sig borta från oss och våra tamdjur.

Vargen bidrar till en frisk natur

Vargar spelar en avgörande roll för att upprätthålla balansen i ekosystemen. De har en betydande inverkan på bytesstammar, växtsamhällen och till och med den fysiska geografin av landskap.

Förbättrar bytespopulationers hälsa

 • Vargen jagar främst stora växtätare som älg och rådjur. De håller stammarna av bytesdjur i schack och genom att de jagar de svagaste djuren så förbättras bytesstammens allmänna hälsa (survival of the fittest).
 • Vargen äter också sjuka djur eller kadaver. Den kan reducera African Swine Fever Virus (ASFV), som orsakar afrikansk svinpest, då viruset blir inaktivt i vargens matsmältningssystem. Vargen kan alltså städa bort smittade kadaver utan att sprida viruset vidare.

Återställer den ekologiska balansen

 • Genom att hålla växtätande populationer i schack förhindrar vargen överbetning, vilket tillåter växter att breda ut sig. Detta gynnar i sin tur andra arter som är beroende av vegetationen för föda och livsmiljö. När vargen återinfördes till Yellowstone National Park i USA på 1990-talet, minskade älgstammen vilket gjorde att växtligheten kunde återhämta sig. Bävrar återvände till parken och började bygga dammar vilket skapade nya livsmiljöer för fiskar och andra arter. I Sverige har man sett att skogshönsen ökat där lodjursstammen ökat då lodjuren håller efter rödräv som gärna jagar skogshöns.

Lämnar föda till andra djur

 • När vargar dödar och ätit sin del lämnar de efter sig kadaver som sedan äts av andra djur som korpar, örnar och björnar, vilket är en viktig matkälla för dessa arter.

Sparar pengar åt jordbruket

 • I Sverige har vi vildsvins- och hjortstammar som årligen kostar jordbruket miljarder i förlorad gröda. Vargen reglerar och minskar stammarna av klövdjur vilket gör den till en god bundsförvant till landets bönder.