AKTUELLT / Pressmeddelande

Var det fel vargar som sköts i Ripelångenreviret?

Vid besiktning av fyra skjutna vargar i Ripelångenreviret, Västra Götaland visade det sig vara två vuxna vargar och två valpar. Detta förbryllar länsstyrelsen eftersom man tidigare trott att här fanns bara en tik och hennes tre årsvalpar. Därför är jakten nu stoppad i avvaktan på svar på DNA-analys. Inga andra vargar är de i Ripelångereviret får skjutas i Västra Götaland.

EAWC till EU om vargens skyddsstatus: Låt oss hålla oss till fakta

Den europeiska organisationen som arbetar för vargens bevarande EAWC,  European Alliance for Wolf Conservation, där Svenska Rovdjursföreningen ingår, har i el gemensam pressrelease reagerat på det senaste förslaget från Europeiska kommissionen om att nedgradera vargens internationella skyddsstatus.

7 starka skäl till att SRF är emot vargjakten

Det finns i huvudsak sju starka skäl till att Svenska Rovdjursföreningen är emot 2024 års vargjakt. Att det är en hänsynslös, oetisk jakt är ett av dem. Här nedan listar vi de starkaste argumenten mot vargjakten.

Förslag från EU om att sänka vargens skyddsstatus

Den 20/12 meddelade EU-kommissionen ett förslag om att sänka vargens skyddsstatus från ”strikt skyddad” till ”skyddad” i Bernkonventionen. Förslaget väcker stark kritik från många håll då man menar att det saknar vetenskaplig grund.

Är vi på väg mot ett nytt sorgligt rekord för lodjursjakt 2024?

Glädjen över att lodjursstammen ökat solkas onekligen rejält av att det verkar innebära utökad licensjakt. I dagarna meddelade mellersta förvaltningsområdet beslut om jakt på 83 lodjur, en ökning med fem jämfört med förra året. Beslut från norra och södra har ännu inte tillkännagivits. Svenska Rovdjursföreningen ställer sig mycket negativt till lodjursjakt, viket vi betraktar som en ren nöjes- och troféjakt.

Nej, en kommun har inte rätt att verka för att bli ”vargfri”!

I våras fattades beslut i kommunfullmäktige i Linköping, om att kommunens företrädare ”ska verka för att Linköping ska vara en vargfri kommun”. Beslutet överklagades av två privatpersoner och nu har Förvaltningsrätten slagit fast att en kommun har ingen rätt att fatta beslut om vargens vara eller inte vara i kommunen.

EUs landsbygdsbor har sagt sitt: Vargen bör få fortsatt strikt skydd

Stora rovdjur, inklusive vargar, bör förbli strikt skyddade inom EU och ha rätt att samexistera med människor, säger en överväldigande majoritet av landsbygdsborna i en undersökning genomförd i tio av EUs medlemsstater. Landsbygdsborna, både i Sverige och andra länder, känner sig heller inte representerade av intresseorganisationerna för jakt- och lantbruk.

AKTUELLT / Nyheter

Sveriges stora & små rovdjur

Vad vet du om rovdjuren du delar ditt avlånga land med?

Visste du att en björn kan äta 1/3 av sin vikt i bär varje dag? Att lodjurshonan kan lämna sina ungar i upp till 24 timmar för att jaga? Att vargföräldrar kan hålla ihop livet ut och uppfostrar sina valpar tillsammans? Nedan kan du läsa på om de stora och de små.

LODJUR

BJÖRN

VARG

JÄRV

ROVFÅGLAR

MINDRE ROVDJUR

UGGLOR