Stängsling

Vi hjälper djurägare att sätta upp rovdjursavvisande stängsel på flera håll i Sverige. Tillsammans kan vi minska konflikterna mellan djurägare och rovdjur!

Stängsling med Svenska Rovdjursföreningen är en del av vårt arbete för att minska konflikterna mellan rovdjur och djurägare. Och så kommer man ut i naturen och lär känna andra medlemmar i föreningen!

I Sverige har SLU Viltskadecenter undersökt hur effektivt rovdjursavisande stängsel med fem trådar är. De undersökte 112 besättningar med rovdjursavvisande stängsel och 175 med vanligt fårnät inom vargrevir. 4,5 procent av besättningarna med rovdjursstängsel var utsatta för angrepp medan hela 22 procent av besättningarna med vanligt fårnät blev angripna.

Har du inte stängslat förut får du lära dig av oss, stängslen sätts upp enligt instruktioner från SLU Viltskadecenter och monteringen godkänns sedan av länsstyrelsen.

Kontakta oss

Sänd en e-post till [email protected] och tala om var du bor, så informerar vi den stängslingsansvarige som finns närmast dig att du finns och vill hjälpa till.

Läs mer här

Stängsling med RAS (RovdjursAvvisande Stängsel) – så fungerar det