EU-kommissionen föreslår att vargens skyddsstatus sänks från ”strikt skyddad” till ”skyddad”.

Den 20/12 meddelade EU-kommissionen ett förslag om att sänka vargens skyddsstatus från ”strikt skyddad” till ”skyddad” i Bernkonventionen. Förslaget väcker stark kritik från många håll då man menar att det saknar vetenskaplig grund.

Skälet till förslaget är, enligt skrivelsen, att vargens återkomst till EU-regioner där den länge varit frånvarande, har lett till utmaningar såsom angrepp på boskap och konflikter med jordbrukare och jägare, särskilt där skadeförebyggande åtgärder inte genomförs i stor utsträckning. Syftet med förslaget är därför att underlätta jakt på varg.

Med anledning av förslaget säger EU:s ordförande Ursula von der Leyen (fritt översatt):

– Vargarnas comeback är goda nyheter för den biologiska mångfalden i Europa. Men koncentrationen av vargflockar i vissa europeiska regioner har blivit en verklig fara, särskilt för boskap. För att kunna hantera kritiska vargkoncentrationer mer aktivt har lokala myndigheter bett om mer flexibilitet. Den europeiska nivån bör underlätta detta och den process som kommissionen inledde i dag är ett viktigt steg. Jag är djupt övertygad om att vi kan och kommer att hitta riktade lösningar för att skydda både den biologiska mångfalden och våra försörjningsmöjligheter på landsbygden.

Massiv kritik från över 300 europeiska organisationer

Förslaget om att sänka vargens skyddsstatus har dock mötts av massiv kritik från många håll. Förra veckan skrev Svenska Rovdjursföreningen tillsammans med över 300 andra naturorganisationer runt om i Europa under ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen med invändningar att förslaget saknar vetenskaplig grund. I flera av EUs medlemsstater har vargen inte uppnått gynnsam bevarandestatus.

Även WWF har undertecknat brevet och är mycket kritiska mot förslaget.

– Det är oacceptabelt. Vargen används som symbol för att uppnå politiska mål där stad och landsbygd utpekas som motpoler. Vi accepterar inte beslut som saknar grund i forskning och vetenskap, säger WWFs generalsekreterare Gustaf Lind i ett pressmeddelande.

Sverige bryter redan mot EU-direktivet

Svenska Rovdjursföreningens ordförande, Magnus Orrebrant, ifrågasätter starkt förslaget och menar att detta skulle kunna innebära att den svenska licensjakten blir lättare och att man skjuter ned populationerna till kritiska nivåer, eftersom den redan idag inte är gynnsam.

Jens Frank, forskare på SLU Grimsö Viltskadecenter, menar dock att denna nedklassning av vargens skyddsstatus egentligen inte kommer att påverka Sverige. Vi bryter nämligen redan mot det direktiv som gäller idag i och med att vi har licensjakt på varg.  Här kan du lyssna på ett kort inslag från P4 Radio Sjuhärad.

Det är nu upp till medlemsstaterna att besluta om detta förslag, dock finns inga uppgifter om när detta ska ske. När förslaget har antagits kommer det att överlämnas av EU till Bernkonventionens ständiga kommitté. Beroende på utfallet kan EU-kommissionen därefter föreslå en anpassning av vargens skyddsstatus inom EU.

Text och fotomontage Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter