Rovdjuren har en viktig roll i naturen

Rovdjur har en stor betydelse för den biologiska mångfalden och för ekosystemen de ingår i – mycket större än vad forskarna tidigare ansett.

Ekosystem formas nerifrån och upp, från växter till växtätare och vidare till de stora rovdjuren i toppen av näringskedjan beroende på ekosystemets produktivitet. Men de formas också åt andra hållet, från rovdjuren ner till växterna där rovdjuren reglerar bytesdjuren genom predation.

Uppifrån-ner-processen” har visat sig vara starkare och vanligare än vad som varit känt tidigare och den tycks dessutom spela särskilt stor roll på nordliga breddgrader.

Rovdjuren

  • kontrollerar stammarna av växtätare.
  • påverkar populationerna av bytesdjur positivt genom selektiv jakt av de yngsta/svagaste djuren
  • påverkar bytesdjurens beteende så att de i högre grad undviker öppna marker och vägar, vilket leder till mindre skador på gröda och mindre viltolyckor
  • kontrollerar populationerna av mindre rovdjur
  • gynnar biologisk mångfald
  • påverkar växtsamhällenas struktur

Det har också visat sig att de stora rovdjursarterna inte går att byta ut sinsemellan och att tätheten av rovdjur spelar roll. Vissa rovdjur har dessutom en viktig funktion som asätare.

Läs mer här: SRF rovdjurens ekologiska roll

Rovdjuren minskar

De stora rovdjuren minskar i världen, det visar aktuell forskning. Samtliga stora rovdjursarter lever i dag på betydligt mindre ytor än de har gjort historiskt sett. 

Sveriges stora & små rovdjur

Vad vet du om rovdjuren du delar ditt avlånga land med?

Visste du att en björn kan äta 1/3 av sin vikt i bär varje dag? Att lodjurshonan kan lämna sina ungar i upp till 24 timmar för att jaga? Att vargföräldrar kan hålla ihop livet ut och uppfostrar sina valpar tillsammans? Nedan kan du läsa på om de stora och de små.

LODJUR

BJÖRN

VARG

JÄRV

ROVFÅGLAR

MINDRE ROVDJUR

UGGLOR