DNA-analys visar att fel vargar har skjutits i Ripelångenreviret, Västra Götaland.

Vargjakten i Ripelångenreviret, Västra Götaland har varit avbruten en tid på grund av att två av de skjutna vargarna visade sig vara vuxna individer. I Ripelångenreviret finns enligt inventeringen endast en tik med tre valpar. Nu har DNA-prov visat att de vuxna vargar som dödats härstammar från Brängenreviret, och är födda 2021. Det är alltså inte föräldraparet.

Så här skriver länsstyrelsen i Västra Götaland på sin hemsida:

”Licensjakten efter varg i Västra Götalands län kan nu återupptas. Efter DNA-svar finns två vargar kvar i jaktområdet som tillhör Ripelångenreviret. Länsstyrelsens beslut omfattar totalt sex vargar. DNA-analyserna av de fyra vargar som sköts redan under jaktens första dag, tisdagen den 2 januari, är nu klara. Analyserna visar att de två unga vargarna var hemmahörande i Ripelångenreviret. De två vuxna vargarna visade sig däremot härstamma från Brängenreviret, mellan Ulricehamn och Mullsjö. Båda födda 2021. Därmed kan jakten efter ytterligare två vargar i Ripelångenreviret tas upp igen. Jakten får som längst pågå till och med den 15 februari. Eller till det datum som Länsstyrelsen avlyser jakten.”

Valpar från första kullen i Brängen

Mia Bisther, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland är noga med att betona att det inte är föräldraparet i Brängen som är skjutna.

-De två vuxna vargar som är döda är från den första kullen som föddes i Brängenreviret 2021. Det är alltså inte föräldrarna till de valpar som fötts i Brängen förra året, utan valparnas äldre syskon. De är F2:or, vilket i och för sig inte är bästa läget, men de är absolut inte F1:or. (När en finsk-rysk varg får valpar med med en skandinavisk varg kallas deras valpar för F1:or och de har ett högt värde genetiskt. Jakt på F1:or och immigranter undantas från licens- och skyddsjakt så långs möjligt. reds anm.)

Ingen kunskap om dessa vargar sedan tidigare

Varför syskonparet befunnit sig i Ripelångenreviret är oklart.

-Det är omöjligt att veta vad de vargarna gjorde där, konstaterar Mia Bisther.

-Det händer att vargrevir överlappar varandra, men de är då mycket väl medvetna om varandras närvaro. Dock söker de inte konfrontation i första taget. Men eftersom tiken i Ripelången (som också härstammar från Brängen, reds anm) är utan partner sedan hannen sköts i skyddsjakt är en möjlig anledning att hon inte kan försvara sitt revir lika effektivt längre, och att det är en rockad på gång.

Mia Bisther konstaterar att länsstyrelsen inte har känt till att dessa vargar fanns i området, de är inte tidigare spårade. Därför finns heller ingen kunskap om ifall de var revirmarkerande, eller hade valpar.

-Liksom alla vargar i licensjakten kommer de att obduceras. Då kan vi få reda på om tiken har haft valpar eller ej, men troligen inte, då borde de varit fler, avslutar Mia Bisther.

Det blir ingen påföljd för de som sköt de två felaktiga vargarna. Inget brott har kunnat konstateras. När detta skrivs finns möjlighet att skjuta ytterligare två vargar i Ripelången, tiken och den valp som är kvar. Sedan är familjen utplånad.

Susann Engqvist, Foto Skogens öga

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter