Skyddsjakten på varg i skånska Söderåsen stoppas tillfälligt.

UPPDATERING: Den 28/3 upphävde förvaltningsrätten skyddsjaktbeslutet. Rätten gick alltså på Svenska Rovdjursföreningens linje som menade att riktlinjer inte kan gå före domstolspraxis och EU-rätt.

Bara en dag efter att de nya riktlinjerna för skyddsjakt på varg publicerats beviljade länsstyrelsen i Skåne skyddsjakt på en varg i reviret Söderåsen. Beslutet har dock stoppats tillfälligt efter överklagan från Svenska Rovdjursföreningen som menar att Naturvårdsverkets riktlinjer inte bör vara överställda EU-rätt och domstolspraxis.

Kammarrätten har sedan tidigare slagit fast att fyra angrepp ska gälla för allvarlig skada och därmed kunna motivera skyddsjakt. Nu har Naturvårdsverket den 22 mars gått ut med nya riktlinjer som innebär att skyddsjakt kan beviljas redan efter två angrepp.

Sedan den 5 juni 2023 har Länsstyrelsen konstaterat att det skett tre angrepp på tamboskap inom det skånska reviret på Söderåsen. Det tredje angreppet, på ett får, skedde lördagen den 23 mars. Film finns som visar att två vargar rört sig nära platsen vid angreppet, men inte själva angreppet. Vilthandläggare på Länsstyrelsen besiktigade dock skadorna och bedömde dem som orsakade av varg varpå skyddsjakt beviljades. Detta även trots att svar på DNA-analys inte inkommit.

Riktlinjer inte överställda rättspraxis

-Det måste framhållas att det inte skett någon förändring i lagstiftning, domstolspraxis eller EU-rätt som skulle kunna motivera ändrade riktlinjer om skyddsjakt på varg, konstaterar Svenska Rovdjursföreningens ordförande Magnus Orrebrant.

-Det är en omsvängning som helt beror på politiska motiv. Självklart är inte de nya riktlinjerna bindande för länsstyrelserna. Vi anser att förutsättningarna enligt Jaktförordningen och EU-rätten fortfarande måste vara uppfyllda för att skyddsjakt ska beviljas. Domstolspraxis har högre status som rättsfall än Naturvårdsverkets riktlinjer.

Svenska Rovdjursföreningen och Nordulv har därför överklagat skyddsbeslutet vilket lett till att Förvaltningsrätten inhiberat beslutet, det vill säga stoppat jakten tills vidare.

Svenska Rovdjursföreningen menar också att det är fel att skyddsjaktbeslut ska kunna fattas på en lördag, eller över huvud taget i anslutning till en helg eftersom det inte går att överklaga beslut på helger.

-Och utöver allt detta, hur ska de veta att de skjuter rätt varg, om det är ett par som rör sig i området? Skyddsjakt är beviljad på endast en varg. Skjuter de hanen och honan är dräktig riskerar hon att bli ensam att ta hand om valparna, vilket är en mycket tuff situation och känns oetiskt, tillägger Magnus Orrebrant.

Länsstyrelsen föreläggs att inkomma med beslutsunderlag och att yttra sig över Svenska Rovdjursföreningens överklagan senast kl 10.00 torsdag den 28 mars 2024. Uteblivet svar hindrar inte att målet avgörs på befintligt underlag.

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter