Det är olämpligt att både inventera och jaga lodjur i samma län, konstaterar länsstyrelsen i Östergötland.

En lodjursinventerare i Östergötland visade sig även jaga lodjur i den påföljande jakten i samma län förra året. Detta väckte stor uppmärksamhet och frågan om jäv lyftes. Nu har länsstyrelsen i Östergötland kommit fram till att det inte var en jävsituation, men att uppdraget som lodjursinventerare innebär att man inte får jaga lodjur i länet.

Vid  förra årets lodjursjakt uppdagades att en lodjursinventerare i Östergötland även var en av de jägare som jagade just lodjur i länet. Detta väckte en hel del uppmärksamhet och bland andra Svenska Rovdjursföreningen protesterade mot detta och menade att det var en jävsituation.

En första utredning på länsstyrelsen i Östergötland konstaterade att ingen jävsituation hade uppstått och det var heller inget brott. Däremot ville man titta närmare på om det istället skulle kunna minska allmänhetens förtroende för länsstyrelsens arbete.

Olämpligt jaga och inventera i samma län

Nu har länsstyrelsen i Östergötland kommit fram till att det är olämpligt med en inventerare som även jagar lodjur i samma län. Dock vill Helen Haaranen-Loor, tf enhetschef på länsstyrelsen i Östergötland, inte svara på om detta framöver även skulle kunna gälla jakt på andra stora rovdjur, som varg, om det blir aktuellt i länet.

– En bedömning görs alltid i varje enskilt fall, precis som vid bedömning av medarbetares bisysslor, konstaterar Helen Haaranen-Loor och fortsätter:

–  Det rör inte bara viltfrågor utan alla områden som Länsstyrelsen arbetar inom.

Den inventerare som berörs i detta fall har arbetat för länsstyrelsen i några år, och har valt att fortsätta som lodjursinventerare, trots att det innebär att han inte kan jaga lodjur i länet. Dock är det fritt fram i övriga län som har licensjakt på lodjur.

Om detta beslut även kommer att påverka andra län, som till exempel Dalarna som har liknande upplägg, är ingenting Helen Haaranen-Loor har kännedom om i nuläget.

Viktigt för länsstyrelsen att behålla förvaltningsmålen

Vi avslutade med att ställa en fråga angående årets licensjakt på lodjur, som i Östergötland omfattar fyra individer. Det kan ju verkligen tyckas  att när det är så få, borde man då inte kunna avvakta med jakt över huvud taget i år? Varför är det så viktigt att förvaltningsmålen inte överskrids?

– Det är viktigt att sträva efter att komma så nära förvaltningsmålet som möjligt för att förvaltningen ska vara förutsägbar och transparent, oavsett hur få eller många djur det rör.  Förvaltningsmålet är det antal som länet, gemensamt genom Viltförvaltningsdelegationen, beslutat att försöka nå och bibehålla, avslutar Helen Haaranen-Loor.

Susann Engqvist, Foto Rolf Nyström

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter