Nyhetsarkiv

Lodjursjakten avslutad i södra och mellersta Sverige

Nu är lodjursjakten på totalt 143 lodjur avslutad i samtliga län utom Jämtland, Västernorrland och Västerbotten där jakten får pågå till 15 april och 7 lodjur återstår. I mellersta förvaltningsområdet som omfattar Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro skulle 83 lodjur dödas, endast sex stycken klarade sig undan. Dock har en sameby i Idre, Dalarna, begärt förlängd licensjakt hos Naturvårdsverket där endast ett av fyra lodjur skjutits. I södra förvaltningsområdet , Jönköping, Kalmar, Östergötland, Kronoberg har samtliga 27 lodjur dödats.

Skyddsjakt på skånsk varg stoppad av Svenska Rovdjursföreningen

UPPDATERING: Den 28/3 upphävde förvaltningsrätten skyddsjaktbeslutet. Rätten gick alltså på Svenska Rovdjursföreningens linje som menade att riktlinjer inte kan gå före domstolspraxis och EU-rätt. Bara en dag efter att de nya riktlinjerna för skyddsjakt på varg publicerats beviljade länsstyrelsen i Skåne skyddsjakt på en varg i reviret Söderåsen. Beslutet har dock stoppats tillfälligt efter överklagan från Svenska Rovdjursföreningen som menar att Naturvårdsverkets riktlinjer inte bör vara överställda EU-rätt och domstolspraxis.

DEBATT: Lodjursjakt är ekonomiskt oförsvarbart

I ett debattinlägg i Altinget skriver Svenska Rovdjursföreningens ordförande Magnus Orrebrant att politiker och myndigheter omgående måste stoppa licensjakten på lodjur. Jakten är kontraproduktiv ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, då en vital lodjursstam som håller efter klövviltet både reducerar betesskador på skog och grödor samt minskar risken för trafikolyckor.

En stor rovdjursvän har gått ur tiden

Robert Franzén har lämnat oss efter en längre tids sjukdom. Robban jobbade på Naturvårdsverket under 35 år och var där en förkämpe för våra rovdjur, något han genom åren fick utstå en del kritik för. Han höll dock alltid fanan högt i stundtals hård motvind. Robban, som han kallades, var också under många år medlem i Svenska Rovdjursföreningens styrelse. Foto Hans Ring

Tuff år för kungsörnen 2023

Det var många kungsörnar som häckade förra året, men en stor andel häckningar misslyckades. Ogynnsamt väder med mycket snö i april samt dålig tillgång på gnagare tros vara främsta orsakerna.

Lodjuren klarar sig utan att jagas

Kommer ni ihåg 2010? Då fanns det 30 familjegrupper av lodjur i Uppsala län, ungefär dubbelt så många som idag. Det var inte fler angrepp från lodjur på tamdjur då och det ledde inte heller till att rådjuren dog ut. Ändå ska 10 lodjur dödas i licensjakt under mars månad i år. Därför har region Uppsala län av Svenska Rovdjursföreningen skrivit den här debattartikeln och överklagat licensjakten tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Artikeln är publicerad i Enköpingsposten.