Vargjakten i Ripelångenreviret i Västra Götaland har tillfälligt stoppas i avvaktan på DNA-analys.

Vid besiktning av fyra skjutna vargar i Ripelångenreviret, Västra Götaland, visade det sig vara två vuxna vargar och två valpar. Detta förbryllar länsstyrelsen eftersom man tidigare trott att här fanns bara en tik och hennes tre årsvalpar. Därför är jakten nu stoppad i avvaktan på svar på DNA-analys. Inga andra vargar än de i Ripelångereviret får skjutas i Västra Götaland.

Redan den första jaktdagen hade fyra vargar skjutits i Ripelångenreviret, ett område mellan Uddevalla, Herrljunga, Falköping och Vara, Västra Götaland. Detta område har på senare tid bebotts av en ensam tik och hennes årsvalpar, tre stycken. Pappan till valparna sköts i skyddsjakt tidigare under 2023.

Vid besiktning av de skjutna vargarna visade det sig dock att de dödade vargarna bestod av två vuxna vargar, en hona och en hane, och två valpar. Detta gör att länsstyrelsen nu stoppat jakten tillfälligt för att försäkra sig om att det är rätt vargar som skjutits, och inte vargar från exempelvis angränsande Brängenreviret. Länsstyrelsens beslut om vargjakt omfattar endast vargar i reviret Ripelången och då max sex stycken.

Avlyst jakt i väntan på DNA-svar

Länsstyrelsens spårare hade innan jakten konstaterat att det endast fanns fyra vargar i Ripelångenreviret, honan och hennes tre valpar. Eftersom en av de dödade vargarna nu visade sig vara en vuxen hane kommer Länsstyrelsens personal tillsammans med jägare att spåra av jaktområdet, och samla in spillning för DNA-analys. Att vargar frivilligt korsar och går in i varandras revir är mycket ovanligt, de hävdar sitt område mycket intensivt och det kan vara förenat med livsfara för en varg att befinna sig i fel revir. Därför vore det märkligt om vargar från till exempel gränsande Brängenreviret plötsligt befunnit sig i fel revir. Tyvärr är spåren som eventuellt skulle kunna visa varifrån de skjutna vargarna kommit omöjliga att följa då där trampat många människor i området. Består Ripelångenreviret trots allt av fler individer i familjen än de tidigare konstaterade fyra, kommer jakten återupptas. Visar DNA-analysen att det är vargar från ett annat revir som har skjutits får jakten inte utökas.

– Om vi skulle konstatera att det exempelvis är två som tillhör Ripelångenreviret och två andra, finns det anledning för oss att tro att två av Ripelångenvargarna fortfarande är kvar i livet. Då kan jakten återupptas på max två individer, säger Nelly Grönberg, inventeringsansvarig för rovdjur på länsstyrelsen i Västra Götalands län till Expressen.  

Jaktområdet får inte utökas

Vid tidigare jakter har länsstyrelserna i Dalarna, Västmanland och Örebro försökt få till utökad jakt då revir visat sig tomma eller omfattat färre vargar än förväntat. Dessa yrkanden har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen av Svenska Rovdjursföreningen, och i samtliga ärenden har domstolen gått på föreningens linje. En länsstyrelse får inte ändra i ett beslut som är överklagat, t.ex. genom att utöka antalet djur som får skjutas eller ändra på jaktområdet.

Svar på DNA-analysen förväntas komma under nästa vecka.

Susann Engqvist, Foto Skogens öga

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter