Att inte låta lodjuren hålla efter klövviltstammarna är ekonomiskt oförsvarbart, men ar Magnus Orrebrant.
I ett debattinlägg i Altinget skriver Svenska Rovdjursföreningens ordförande Magnus Orrebrant att politiker och myndigheter omgående måste stoppa licensjakten på lodjur. Jakten är kontraproduktiv ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, då en vital lodjursstam som håller efter klövviltet både reducerar betesskador på skog och grödor samt minskar risken för trafikolyckor.

I debattartikeln påpekar Magnus Orrebrant att betesskador på skog och lantbruksgrödor kraftigt har förvärrats på grund av ökande klövviltsstammar. Antalet trafikolyckor med klövvilt har också ökat markant. År 2023 var 56 000 rådjur och dovhjortar inblandade i trafikolyckor i Sverige. Lodjuret är en utmärkt predator på rådjur liksom på dovhjort och kalvar av kronhjort. Bara deras närvaro minskar antalet olyckor markant. Ändå beslutar myndigheterna år efter år om en omfattande licensjakt på lodjur.

Miljoner att spara

Hade man låtit de 143 lodjuren som ska skjutas 2024 leva, hade dessa minskat kostnaderna för trafikolyckor med mer än 50 miljoner kronor per år och mycket mer gällande betesskador.

Jakten på lodjur är oerhört kontraproduktiv ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och är i huvudsak en eftergift till jägare som tycker det är en spännande jakt eller som anser att lodjuren konkurrerar med dem om viltet. Det är inte försvarbart att besluta om en licensjakt som gynnar ett minoritetsintresse när samhället drabbas av så stora kostnader.

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/miljo/artikel/rovdjursforeningen-jakten-paa-lodjur-ar-ekonomiskt-oforsvarbar?fbclid=IwAR3wNOaxaB-7h6QpzvZnBTXIfX-aXLT8NooYsusaV16I7PLzQwje4uLR-ek

Foto Unsplash/Rolf Nyström

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter