Återigen riskerar lodjuret att utsättas för rekordstor jakt.

Glädjen över att lodjursstammen ökat solkas onekligen rejält av utökad lodjursjakt. Län i mellersta förvaltningsområdet har nu beslutat om jakt på 83 lodjur, en ökning med fem jämfört med förra året, trots väldigt få skador på tamdjur. Svenska Rovdjursföreningen ställer sig mycket negativt till lodjursjakt vilken vi betraktar som en ren nöjes- och troféjakt.

Nu har flera länsstyrelser i mellersta Sverige meddelat beslut rörande hur många lodjur som får dödas i lodjursjakten 2024. Hittills har fattats beslut om jakt på 83 lodjur; Värmland (6) Dalarna (17), Örebro (7), Västmanland (7), Västra Götaland (6) Uppsala (10) Gävleborg (30). Viss reservation för antalet honor finns i några av länen. Uppsala, Örebro och Västra Götaland får fler lodjur på tilldelningen än förra året, det enda län som får sänkt kvot är Värmland.

Lodjursjakt trots minimalt med angrepp på tamdjur

Generellt gör lodjur väldigt lite skada på tamdjur. 2022 dödades 113 får och 7 getter av lodjur i hela landet. Att lodjursjakt över huvud får förekomma betraktar Svenska Rovdjursföreningen som en eftergift åt jägarkåren där lodjursjakt är ett spännande nöje som dessutom lockar utländska troféjägare som är beredda att betala för detta.

Gävleborg är det län som hittills har störst kvot, 30 lodjur, vilket är den samma som i årets lodjursjakt. Enligt SLUs senaste viltskadestatistik dödades sju får av lodjur i Gävleborg 2022.

Uppsala mer än dubblerade kvoten från fyra till tio lodjur. I länet finns enligt inventeringsresultatet 2022/2023 cirka 87 lodjur och enligt SLUs senaste viltskadestatistik dödades fem får av lodjur i Uppsala län under 2022.

– Det är viktigt för länsstyrelsen att ta hänsyn till alla delar av de politiska mål som finns. En begränsad licensjakt syftar bland annat till att bibehålla låga skadenivåer och ta socioekonomisk hänsyn till dem som lever och verkar i områden med rovdjur utan att riskera lodjurens gynnsamma bevarandestatus i länet eller nationellt, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Uppsala län i ett pressmeddelande.

Att lodjursstammen omöjligen kan få växa sig större istället för att hållas nere runt miniminivåerna för att inte utrotas verkar vara gängse hållning. Så även i Örebro som fick ökad tilldelning från två förra året till sju i år.

– Det var en liten ökning av antalet lodjur vid inventeringen, så då ökar vi på antalet på jakten också, konstaterar Lena Jörgensen, vilthandläggare på länsstyrelsen i Örebro till P4 Örebro. Länet hade noll lodjursangrepp på tamdjur förra året.

Svårt se skillnad på hane och hona

En reservation för antalet honor som får dödas finns i i några län. Att könsbestämma levande lodjur är dock mycket svårt. Hanen är visserligen större, men även om jakten pågår mitt under lodjurens parningstid (!) ser man dem sällan tillsammans. Inte ens vid besiktning av skjutna lodjur kan ett otränat öga vara säkert eftersom könsdelarna på hanarna ligger dolt. Istället mäter man avståndet mellan könsöppning och anal där avståndet är dubbelt så stort på hanen som på honan, cirka sex respektive tre centimeter.

Fler beslut väntas

Beslut rörande 2024 år lodjursjakt från norra och södra förvaltningsområdet har ännu inte tillkännagivits.  2023 års lodjursjakt omfattade 37 lodjur i norr, 78 i mellersta och 86 lodjur i söder, totalt i hela landet 201 lodjur. Hittills har beslutats om att 83 lodjur får dödas i lodjursjakt 2024 som pågår från och med den 1 mars till och med den 15 april 2024. 

Läs mer om lodjursjakt här:

Hur många lodjur finns det i Sverige?

Under inventeringssäsongen 2022/20231 kvalitetssäkrades 314 familjegrupper av lodjur i Skandinavien. Detta är en ökning med nio familjegrupper jämfört med inventeringsresultatet 2021/2022. Av familjegrupperna återfanns 242,5 i Sverige, vilket innebär cirka 1 417 individer. Gränsen för gynnsam bevarandestatus för lodjur, dvs att arten inte riskerar att dö ut i Sverige, bestämdes år 2013 till 870 individer.

Susann Engqvist, Foto Rolf Nyström

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter