Högsta förvaltningsdomstolen går på Svenska Rovdjursföreningens linje.

Frågan som prövades av Högsta förvaltningsdomstolen är om en länsstyrelse får ändra ett beslut om licensjakt efter varg när beslutet har överklagats. Myndigheter får nämligen som regel inte ändra ett beslut som har överklagats (s.k. litispendens).

Länsstyrelserna i Dalarnas, Västmanlands och Örebro län beslutade om licensjakt för 2022 efter tolv vargar i två revir. Detta överklagades av Svenska Rovdjursföreningen med flera.

Under tiden som målen låg hos Högsta Förvaltningsdomstolen beslutade länsstyrelserna att ytterligare två vargar fick skjutas och man ändrade på jaktområdet i Haraldsjön-reviret.

Svenska Rovdjursföreningen överklagade ändringsbesluten till Förvaltningsrätten i Luleå, som lyckligtvis upphävde besluten. Länsstyrelserna överklagade till kammarrätten, som avslog deras överklagande. Länsstyrelserna överklagade då upp till HFD. 

Överklagade licensjaktbeslut får inte ändras

Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen dömt i målet och konstaterat – precis som Svenska Rovdjursföreningen hävdat – att länsstyrelsen inte får ändra ett överklagat beslut om licensjakt. Det följer av att det är 39 § förvaltnings­­lagen som ska gälla och den är tänkt att vara en undantagslös litispendens-regel. I 23 f § jaktförord­ningen står visserligen att beslut om licensjakt efter varg får ändras om det behövs av pga. nya omständigheter eller liknande. Men det gäller inte för överklagade beslut. Länsstyrelsen får alltså INTE öka antalet djur eller ändra jaktområdet i det läget. (HFD Slutligt beslut den 28 december 2023 i mål nr 4180–4182-22).

Marie Stegard Lind, Foto Pixabay

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter