Kan den bild media presenterar av vargen ha betydelse för rovdjurspolitiken?

Svenska Rovdjursföreningens systerförening i Norge, Foreningen Våre Rovdyr, har tillsammans med NOAH, WWF och Naturvernforbundet beställt en rapport om hur vargen presenteras i norsk media. Sverige och Norge har mycket gemensamt när det gäller rovdjursfrågor, kanske även när det gäller media? Här ger Alette Sandvik, redaktör för Våre Rovdyr, sin syn på saken i Norge.

TSL Analytics/Retriever har analyserat norsk medias bevakning av vargar 2011-2022, och resultatet måste sägas vara uppseendeväckande. Nyhetsbevakningen av vargar under det senaste decenniet överträffar till och med ämnen som klimatkrisen, virus och elbilar. Vargen är ett av de mest omtalade djuren i norsk media, den kommer på tredje plats efter nyheter om hundar och får. Den är även det överlägset mest omtalade rovdjuret. Detta trots att vargen är Norges minst vanliga djur, sett till antal och utbredning.

Driver media på ökad vargjakt?

En viktig fråga är därför: Förmedlar media neutrala fakta om varg, eller är media en aktör som har höjt stämningen i den norska vargdebatten? Något som i värsta fall har bidragit till fler avskjutningar av denna hotade art? Svaret på detta är att vargen främst har omnämnts negativt i de norska nyheterna. Studien visar tydligt att mediabevakningen av vargar skapar en onödigt negativ bild av en kritiskt hotad art. Något av det mest skrämmande är den drastiska förändring som skett i förhållande till statens roll. Nu agerar inte norska staten längre som försvarare av denna hotade art, utan gör allt de kan för att bli av med den. Staten använder också konfliktfylld mediebevakning som argument för att skjuta varg.

Norge ligger före när det gäller viljan att ta emot ett aggressivt landsbygdsuppror i kampen mot vad vissa ser som ”storstadseliten”. Tyvärr är Sverige nu på väg åt samma håll som Norge, då Sverigedemokraterna har samma destruktiva och dåligt grundade vargpolitik som SP och AP.

Journalister jagar klick och dramatik

Flera journalister, bland andra Marie Simonsen från Dagbladet, medger att man varit alldeles för upptagen av sensationella reportage när det gäller vargar. Dessa djur ger dramatiska berättelser som triggar igång känslor och ger många klick. Det kan även handla om lättja från medias sida samt att många fortfarande anser att de måste spela på rädsla och det sensationella. Rättsfall är inte lika spännande. Många journalister bevakar varghändelser som vore det ett fotbolls-VM.

Stort glapp mellan medias bild och verkligheten

Media ska inte acceptera vedertagna sanningar, utan leta efter fakta. Detta är kärnan i samhällsuppdraget. Mot vargen har de misslyckats kapitalt. Nu när vi befinner oss i en global naturkris har media ett särskilt viktigt ansvar att ge en nyanserad presentation av hotade arter som bidrar till förståelse för naturen och arternas värde och betydelse. Det är mycket viktigt att vetenskaplig information och fakta om vargar i det vilda och deras ekologiska roll förmedlas korrekt i samhällsdebatten i framtiden. Det är ett stort glapp mellan engagemanget för vargen på gräsrotsnivå och bilden man får i media av att vargen är hatad av alla. Vi hoppas att media tar detta på allvar och gör något åt ​​sin framställning av varg. Vad vi behöver minst av allt är en sensationslysten högljudd röst mot en art som mer än någon annan behöver vårt skydd nu.

Alette Sandvik, Fotomontage Susann Engqvist


Fotnot: Rapporten är framtagen av forskaren Tore Slaatta i TSL Analytics/Retriever. Du kan läsa den i sin helhet (på norska) via rovdyrene.no under ”Nyheter”.

Artikeln är tidigare publicerad i Våra Rovdjur 4/22

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter