En kommun har inte rätt att själv bestämma att den ska vara vargfri.

I våras fattades beslut i kommunfullmäktige i Linköping, om att kommunens företrädare ”ska verka för att Linköping ska vara en vargfri kommun”. Beslutet överklagades av två privatpersoner och nu har Förvaltningsrätten slagit fast att en kommun har ingen rätt att fatta beslut om vargens vara eller inte vara i kommunen.

I maj 2023 beslutade majoriteten i Linköpings kommun i Östergötland, efter en motion från Sverigedemokraterna, att de skulle verka för att vara en vargfri kommun. Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot. Två privatpersoner överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Linköping genom att begära så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. Detta kan endast göras av enskild person som är folkbokförd och bosatt inom kommunen, samt ska göras till aktuell förvaltningsrätt inom tre veckor från det att beslutet blivit offentligt. En av dem, Christer Davidsson, tog hjälp av Svenska Rovdjursföreningens jurister.

Ingen laglig rätt att fatta beslut om vargpopulationen

Den 6 december kom beslutet från förvaltningsrätten om att kommunfullmäktiges beslut den 30 maj 2023 upphävs, trots att kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) i en inlaga till domstolen uttryckte att ”kommunen har rätt att uttrycka en ståndpunkt gentemot bland annat staten, i frågor som rör och berör kommunen och dess medlemmar, även i sådana frågor där staten har beslutanderätten”.

Förvaltningsrätten menar dock i sin dom att vargpopulationen är en statlig angelägenhet och inte en fråga av allmänt intresse som kommunen ensam får engagera sig i. Förvaltningsrätten slår även fast att en kommun inte ska lägga sig i och bilda opinion i frågor som den inte kan fatta beslut om och inte har kompetens för.

Domen kommer enligt uppgift till Östgötatidningen Corren inte att överklagas av kommunen.

Susann Engqvist

Fotnot: Flera kommuner har tidigare försökt utropa sig till att arbeta för att bli ”vargfria” till exempel Nordanstig, Åre och Tidaholm.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter