Vid ett personligt möte hos EU-kommissionen i Bryssel lämnade Svenska Rovdjursföreningen den 15/3 in en anmälan mot Sverige om att licensjakt på lodjur bryter mot artskyddsreglerna i art- och habitatdirektivet.

-Vi vill få stopp på den regelvidriga licensensjakten på lodjur säger Magnus Orrebrant, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Lodjur listas i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet och tillhör de arter som ska garanteras ett strikt skydd mot avsiktligt dödande enligt artikel 12 i direktivet. Jakt innebär ett avsiktligt dödande och är alltså inte tillåtet, utom som skyddsjakt på problemindivider. Ändå genomför Sverige årlig jakt på hundratals lodjur.

Föreningens ordförande Magnus Orrebrant utanför EUs högkvarter i Bryssel

Strider mot direktivets syfte

I Sverige efterfrågas jakt på lodjur av ett fåtal som trofé eller för att lodjuren konkurrerar med människan om klövviltet och därför har Sverige inte infört EU-direktivets regler korrekt. Sverige har valt att tolka en bestämmelse (artikel 16.1 e) om när man får göra undantag från det strikta skyddet som att det är tillåtet med jakt på lodjur för att minska lokala bestånd. Enligt den bestämmelsen är det endast tillåtet med undantag i form av ”insamling och förvaring av enstaka exemplar” under strängt kontrollerade förhållanden och i begränsad mängd. Det saknas helt stöd för årliga jakter på hundratals individer. Av EU-domstolens praxis framgår att ändamålet med ett undantag måste ha stöd i direktivets syfte. Att minska antalet lodjur strider mot
direktivets syfte. Vad en länsstyrelse har ansett är ett lämpligt antal lodjur i länet är oväsentligt. Dessutom är jakten kontraproduktiv för samhället i stort och motiveras enbart av en efterfrågan på jakt.

-Det svenska regelverket om licensjakt på lodjur strider mot EU-rätten. Vi har i flera år försökt få gehör hos svenska domstolar för att den svenska tolkningen är fel, men utan resultat. Nu väljer vi att gå vidare och ta frågan
till EU, säger Magnus Orrebrant.

Detta uppmärksammas förstås stort i svensk media, här kan du läsa mer om detta:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wAMKA4/anmaler-lodjursjakten-till-eu

https://www.gp.se/nyheter/sverige/rovdjursforening-anmaler-lodjursjakten-till-eu.48fe771b-2c2c-5374-92c1-dd9bb1932051

https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/lag-och-ratt/rovdjursforening-anmaler-lodjursjakten-till-eu-kommissionen/

https://www.svtplay.se/video/8rQL3MZ/morgonstudion/man-18-mar-06-00?id=8rQL3MZ&position=11143

Här en kopia på pressreleasen:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter