AKTUELLT / Nyheter

Arkiv

Vill du göra en insats?

Ett bra sätt att minska konflikten mellan rovdjur och människor och därmed förbättra levnadsvillkoren för varg, lo och björn är att hjälpa Sveriges fårägare att skydda sina djur genom att sätta upp rovdjursavvisande stängsel (RAS).

Svenska Rovdjursföreningen ordnar stängslingsgrupper som åker ut till gårdar med får eller andra tamdjur och hjälper dem sätta upp rovdjursavvisande stängsel som skyddar boskapen från rovdjursangrepp.

Vi arbetar helt ideellt och behöver bli fler över hela landet.

Vi behöver din hjälp!

AKTUELLT/Tidningen Våra Rovdjur

Skogen, bytesdjuren och rovdjuren hänger ihop

Skogen, bytesdjuren och rovdjuren hänger ihop

I ekosystemets väv är alla beroende av och påverkar varandra. Topprovdjuren spelar en viktig reglerande roll i friska ekosystem. Sveriges moderna skogsbruk skapar ekologiska öknar. Rovdjuren driver också, med sin selektion på bytesdjuren, arternas utveckling framåt i...

Nytt nummer av Våra Rovdjur!

Nytt nummer av Våra Rovdjur!

I nummer tre av vår medlemstidning kan du läsa om att svenskarna faktiskt är mycket positiva till rovdjuren. Det kan man inte alltid tro när man läser medias rubriker! Det står också om att det gått bra för fjällräven och att det varit en massiv kritik mot årets...

Helgbeslut som omintetgör överklaganden

Helgbeslut som omintetgör överklaganden

Marie Stegard Lind granskar senare tids hantering av skyddsjakter på varg i Norrbotten. Flera beslut om vargjakt tas under veckosluten utan skriftlig ansökan, att gälla med i stort sett omedelbar verkan, även i förebyggande syfte. Överklaganden blir verkningslösa...

Licensjakt på rödlistade och fridlysta lodjur

Licensjakt på rödlistade och fridlysta lodjur

Det finns inga hållbara skäl för någon populationsbegränsande jakt på lodjuren i Sverige, menar Svenska Rovdjursföreningen som överklagat licensjakten. Föreningen uttrycker också kritik mot de oetiska inslag som myndigheterna tillåter i denna jakt, en jakt som därtill...