AKTUELLT / Nyheter

Arkiv

Vill du göra en insats?

Ett bra sätt att minska konflikten mellan rovdjur och människor och därmed förbättra levnadsvillkoren för varg, lo och björn är att hjälpa Sveriges fårägare att skydda sina djur genom att sätta upp rovdjursavvisande stängsel (RAS).

Svenska Rovdjursföreningen ordnar stängslingsgrupper som åker ut till gårdar med får eller andra tamdjur och hjälper dem sätta upp rovdjursavvisande stängsel som skyddar boskapen från rovdjursangrepp.

Vi arbetar helt ideellt och behöver bli fler över hela landet.

Vi behöver din hjälp!

AKTUELLT/Tidningen Våra Rovdjur

Lodjur och rådjur följs åt

Lodjur och rådjur följs åt

Henrik Andrén, lodjursforskare och professor vid institutionen för Ekologi, Grimsö forskningsstation, berättar om lodjursstammens historiska utveckling i Sverige. Det är en historia om såväl människans stora påverkan som det intressanta ekologiska samspelet mellan lodjuret och dess huvudsakliga bytesdjur, rådjuret.

Är vargjakten verkligen laglig?

Är vargjakten verkligen laglig?

Beslutet om att 75 vargar ska skjutas i vargjakten 2023, grundar sig på att vargen sägs ha uppnått så kallad gynnsam bevarandestatus (GYBS). Har en art inte det, får inte den här typen av jakt genomföras enligt EUs art- och habitatdirektiv. Men är verkligen gynnsam...

Lär dig att spåra

Lär dig att spåra

Att spåra är spännande och ett sätt att lära känna våra rovdjur bättre. Här berättar spårningsexperten Sören Decrane om hur du kan börja träna upp din spårningsförmåga på vårt vanligaste lilla rovdjur – räven.