EU-kommissionen föreslår att vargens skyddsstatus sänks från ”strikt skyddad” till ”skyddad”.

Det är många organisationer i Europa som arbetar emot förslaget om att nedgradera vargens skyddsstatus från ”strikt skyddad” till ”skyddad” enligt Bernkonventionen. En sådan sänkning innebär med största sannolikhet att även EUs Art- och habitatdirektiv nedklassar vargen, vilket bland annat gör det enklare för enskilda länder att fatta beslut om till exempel licensjakt. Detta bedöms av många kunna vara förödande för den känsliga, isolerade vargstammen i Sverige.

Ärendet snabbehandlas i EU-rådet

Tyvärr är Sveriges regering en av de pådrivande i detta ärende i EU, tillsammans med bland andra Finland. Nu har beslut tagits av ordförandelandet Belgien om att snabbehandla frågan i EUs rådsarbetsgrupp för miljö, vilket innebär att beslut om att ta frågan vidare till Bernkonventionen kan fattas redan nu i mars. Om det då finns en kvalificerad majoritet i rådet kommer ett extrainsatt möte i Bernkonventionen sannolikt hållas innan sommaren för att besluta om nedklassning. En nedklassning i Bernkonventionen är en förutsättning för att vargens ska kunna nedklassas även i EUs Art- och habitatdirektiv. Röstar Bernkonventionen ja till detta kommer direktivet med största sannolikhet snabbt att ändras.

35 % av befolkningen måste säga nej

För att inte förslaget om nedklassning ska gå igenom för fortsatt behandling i Bernkonventionen krävs att minst fyra länder som representerar minst 35 procent av EUs befolkning säger nej till förslaget. Europeiska Miljöbyrån (EEB, European Enviromental Bureau) bedömer att det fortfarande finns en chans att stoppa nedklassningen, men att stora insatser krävs för att påverka de länder som ännu inte tagit klar ställning; Danmark, Polen, Kroatien, Nederländerna, Tyskland och Irland. EEB kommer därför att ta fram material som naturorganisationer i dessa länder kan använda i sitt påverkansarbete. Att försöka ändra Sveriges inställning i frågan är idag lönlöst, men EEB uppmanar alla länder att hjälpa miljöorganisationer i påverkansbara länder så långt möjligt.

Givetvis kommer Svenska Rovdjursföreningen göra allt som står i vår makt för att hjälpa till med detta påverkansarbete.

Text och fotomontage Susann Engqvist

Här kan du läsa mer om EUs förslag:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter