Uppdatering 9/4: Förvaltningsdomstolen avslog begäran om att stoppa skyddsjakten.

Svenska Rovdjursföreningen överklagar skyddsjakt på järvhona och hennes ungar i Jämtland och menar att kriterierna för skyddsjakt inte är uppfyllda. Samtidigt begärs inhibition, dvs att jakten stoppas under tiden som överklagandet behandlas.

Den 28 mars beviljade länsstyrelsen i Jämtland skyddsjakt på en järvhona och hennes ungar. Svenska Rovdjursföreningen anför dock i sitt överklagande att förutsättningarna för skyddsjakt inte är uppfyllda. Ingen allvarlig skada har konstaterats och det finns heller ingen stor sannolikhet för allvarlig skada framöver, vilket är kriterierna för att bevilja skyddsjakt på fridlysta, stora rovdjur. Svenska Rovdjursföreningen menar också att situationen kan lösas med ökad bevakning och/eller att renarna förflyttas till det hägn de ändå planerats att flyttas till inom kort.

Oetiska jakt med motorfordon och helikopter

Att gräva ut en lya och döda en järvfamilj utan tungt vägande skäl är även djupt oetiskt menar Svenska Rovdjursföreningen. Förutom den stress det innebär för ungarna när de ska grävas ut ur lyan och dödas, får jakten på honan därefter ske både med motorfordon, helikopter och hundar. Det är även tillåtet att lägga ut åtel för att locka till sig honan och ta upp jakten med hund därifrån.

Svenska Rovdjursföreningen anser att beslutet absolut inte är proportionerligt. Samebyn ansökte om skyddsjakt den 15 januari efter att två järvar hade kommit in i renhjorden under natten. Dock hittades inga kadaver eller skadade renar vid det tillfället, utan efteråt rapporterat ett par rivna renar och den 7 mars var länsstyrelsen på plats och dokumenterat fem rivna renar vid en foderplats i närheten av järvlyan. Två av de döda renarna bedömdes rivna av järv. Detta är enligt Svenska Rovdjursföreningen inte allvarlig skada.

Sårbar art

Av rättspraxis framgår att stor försiktighet måste gälla vid ett beviljande av skyddsjakt på järv. Arten betraktas som sårbar och ligger nära det referensvärde om 600 järvar som Naturvårdsverket beslutat. Detta gränsvärde får inte underskridas och vid senaste inventeringen (2020-2022) bedömdes att den svenska järvstammen består av cirka 660 djur.

Järven är kanske vårt minst kända stora rovdjur. Den är ungefär 70-80 centimeter lång, 40 centimeter hög och väger runt 10-15 kilo. Till största delen lever den på rester av redan döda djur och är känd för att också skapa stora förråd med mat de kan leva av under längre tid, till exempel efter att honan fött ungar. 

Här kan du läsa mer om järv:

Susann Engqvist, Foto Roger Brendhagen, Andrea Bohl

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter