Tisdagen den 9/4 presenterade forskarna Phil Miller och Nicolas Dussex sina rapporter kring den teoretiska miniminivån för vargstammen (MVP) i Skandinavien. Utredningen beställdes förra året av regeringen, som vill sänka gynnsam bevarande status (GYBS) för den svenska vargstammen från 300 individer till 170 – 270. Enligt forskarnas utredning är detta mycket tveksamt.

Två olika referensvärden med skilda utfall

De internationella forskarna presenterade sina studier vid ett seminarium hos Naturvårdsverket där Svenska Rovdjursföreningens ordförande Magnus Orrebrant var närvarande.

-Forskarnas uppgift var att studera Minimum Valuble Population (MVP) som är ett teoretiskt minsta antal. Utifrån MVP tar sedan Naturvårdsverket fram ett förslag på gynnsam bevarande status (GYBS) som innehåller flera olika aspekter. Forskarna var mycket tydliga med att GYBS behöver vara betydligt högre än MVP för att trygga vargens långsiktiga överlevnad i Sverige, konstaterar Magnus Orrebrant. 

-Forskarna har med hjälp av två olika teoretiska modell studerat effekterna av invandring i olika omfattning och hur det påverkar vargstammens genetik. Utifrån förutsättningarna att en invandrad varg var tredje år når den isolerade vargpopulationen i Skandinavien, skulle teoretiskt minsta möjliga vargstam (MVP) på hösten kunna vara 170 vargar, 40 i Norge och 130 i Sverige. Graverande i analysen är att man utgått ifrån att den svenska vargstammen ingår i en större population, inkluderande delar av den ryska populationen. Detta för att vargstammen i Sverige ska kunna vara mindre utan att riskera kritiska inavelsnivåer. Men enligt den så kallade Tapioladomen 2019 får ett EU-land inte förlita sig på osäkra populationer utanför EU.

För att upprätthålla GYBS behövs alltså ett betydligt större antal. År 2015 bestämdes gynnsam bevarande status till 300 vargar med liknade utgångspunkter, säger Magnus Orrebrant och menar att forskarnas rapport därför visar att förutsättningarna knappast förändrats sedan dess.

Svårt sänka vargstammens storlek

-Jag ser inte att forskningsrapporterna kommer att bädda för den sänkning av vargstammen som regeringen vill, utan att vargstammens hälsa allvarligt riskeras. De skandinaviska vargarnas hälsa är idag mycket sämre än 2015 med exempelvis högre grad av kryptorkism, vilket påverkar fortplantningen. Detta talar istället för att GYBS nu måste vara högre än 300 vargar, inte lägre. Om regeringen får den dåliga idén att chansa på att försöka sänka stammen för att uppfylla sina vallöften, kommer med stor sannolikhet EU att agera mot Sverige. 

Naturvårdsverket ska nu presentera sin slutsats av forskningsrapporterna gällande MVP för regeringen i juni. Därefter kommer Naturvårdsverket att ta fram ett förslag på GYBS som regeringen ska godkänna och sedan rapportera till EU 2025. Förutsättningarna för vargjakt 2025 kommer därför inte att påverkas av ett eventuellt nytt referensvärde för GYBS.

-Vi kommer naturligtvis göra vad vi kan för att skydda den svenska vargstammens långsiktiga överlevnad från politiskt populistiska beslut avslutar Magnus Orrebrant. 

Här kan du läsa mer:

Foto Günter Lenhardt.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter