EU-kommissionen föreslår att vargens skyddsstatus sänks från ”strikt skyddad” till ”skyddad”.

Europeiska miljöbyrån (EEB) är Europas största nätverk av miljöorganisationer och samlar över 180 medlemsgrupper från 40 länder. Nu har EEB gått ut med ett gemensamt brev med över 300 underskrifter, däribland Svenska Rovdjursföreningen, för att protestera mot förslaget att nedgradera vargens skyddsstatus.

I december 2023 publicerade Europakommissionen ett förslag som rekommenderar en nedgradering av vargens skyddsstatus, från ”strikt skyddad” till ”skyddad” enligt Bernkonventionen. Om artens status ändras i Bernkonventionen kan det i sin tur göra det möjligt att även ändra vargens status i art- och habitatdirektivet. Detta strider mot Europas åtagande att skydda och återställa den biologiska mångfalden, vilket utlovats i EU:s strategi för biologisk mångfald.

I det öppna brevet påpekar EEB att skälet till vargens anmärkningsvärda återhämtning, från att en gång drivits till randen av utrotning i Europa, beror på samordnade bevarandeinsatser. Detta har dock orsakat vissa konflikter med jägare och jordbrukare, med ett antal fall där vargar angripit boskap. Detta kan till stor del förklaras med att när vargen efter årtionden har återvänt till delar av Europa har kunskapen och metoderna för att samexistera gått förlorade.

Inte vetenskapligt motiverat förslag

Sergiy Moroz, policychef för biologisk mångfald och vatten vid EEB, har hävdat att rekommendationen att ändra vargens bevarandestatus är politiskt motiverad och säger att förslaget; ”är en tidig julklapp till von der Leyens politiska familj som försöker positionera sig som en försvarare av jordbruk och landsbygdssamhällen inför valet till Europaparlamentet. Förslaget är varken vetenskapligt motiverat eller stöds av den allmänna opinionen. EU kan uppnå fredlig samexistens med vargar genom att fullt ut utnyttja finansiering, bästa praxis och andra tekniska lösningar som finns tillgängliga för att skydda boskap.”

Kritikerna av rekommendationen hävdar att EU redan har de verktyg och riktlinjer som krävs för att hantera de konflikter som uppstår vid samexistens mellan vargar och mänskliga aktiviteter. Dessa inkluderar riktlinjer för statligt stöd inom jordbrukssektorn, som tillåter medlemsländerna att kompensera jordbrukare för skador orsakade av vargar, och landsbygdsutvecklingsfonder som skulle kunna stödja samexistensinsatser.

Gemensamt brev

EEB pekar också på en färsk opinionsundersökning som visar att de flesta landsbygdsbor stöder skyddet av vargar och andra stora rovdjur, där 68 procent säger att de bör skyddas strikt och 72 procent håller med om att de har rätt att samexistera.

Organisationen har också fått ekonomiskt bidrag från ERB, European Restoration Fund, som arbetar med ekonomisk hjälp till projekt som syftar till att återställa ekosystem.

Det är nu upp till medlemsstaterna att besluta om detta förslag. När förslaget har antagits kommer det att överlämnas av EU till Bernkonventionens ständiga kommitté.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter