Förslag från EU om att sänka vargens skyddsstatus

Den 20/12 meddelade EU-kommissionen ett förslag om att sänka vargens skyddsstatus från ”strikt skyddad” till ”skyddad” i Bernkonventionen. Förslaget väcker stark kritik från många håll då man menar att det saknar vetenskaplig grund.