En stor majoritet av svenska folket är positiva till varg. Vi ser med både förvåning och stor oro på hur ekonomiskt starka lobbyorganisationer försöker förminska vargens lagstadgade skydd. Det räcker nu, låt vargarna bli fler! Därför har vi startat en namninsamling som ska räckas över till riksdagspartiernas miljöpolitiska talesmän.

Foto: © Istockphoto

I samtliga län i Sverige är majoriteten av de boende positiva till varg, över hela landet är det hela 69 procent (läs mer). Naturturism kopplat till varg ger inkomster till landsbygden (läs mer).

Vargen har en viktig positiv roll i ekosystemen om de tillåts bli tillräckligt många. Idag har vargstammen problem med inavel på grund av att de är så få och isolerade. Fler vargar skulle gynna andra arter som kungsörn, järv och duvhök. Fler vargar ger funktionella ekosystem där rovdjuren tillåts påverka bytesdjuren så som skett under årmiljoner av evolution.

Vargen är rödlistad som starkt hotad (EN) i Sverige. Arten har ett speciellt skydd i EU:s art- och habitatdirektiv och Sverige är idag sämst i EU på att ta hand om våra vargar. Tyskland har fyra-fem gånger så många som Sverige på en lite mindre yta och nästan tio gånger så många människor. Vad gör Tyskland rätt som Sverige gör fel? Låt vargarna bli fler!

Vi kommer att skicka namninsamlingen till de miljöpolitiska talespersonerna i samtliga riksdagspartier i samband med att licensjakten på varg börjar den 2 januari 2022.

SKRIV UNDER NAMNINSAMLINGEN HÄR

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter