Foto: Magnus Elander
Nu är lodjursjakten på totalt 143 lodjur avslutad i samtliga län utom Jämtland, Västernorrland och Västerbotten där jakten får pågå till 15 april och 7 lodjur återstår (28/3). I mellersta förvaltningsområdet som omfattar Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro skulle 83 lodjur dödas, endast sex stycken klarade sig undan. Dock har en sameby i Idre, Dalarna, begärt förlängd licensjakt hos Naturvårdsverket där endast ett av fyra lodjur skjutits. I södra förvaltningsområdet , Jönköping, Kalmar, Östergötland, Kronoberg har samtliga 27 lodjur dödats.

Jakten startade snabbt och effektivt i flera län. Redan innan en vecka gått efter att jakten startade var samtliga 10 lodjur i Uppsala län dödade och alla sex på tilldelning i Västra Götaland. Bristen på spårsnö gjorde att det var svårare i en del län, men ändå hade 67 lodjur dödats efter bara en vecka, och 98 stycken inom två veckor enligt Naturvårdsverkets hemsida Rovbase där samtliga dödade lodjur ska registreras med tid för dödandet, plats, vikt och kön.

Polisanmälningar och ovarsam jakt i flera län

Licensjakt på lodjur är än så länge laglig, men det ska ske under kontrollerade former och omfattas av stränga regler. Dock har jakten varit tveksam i tre län, Kronoberg, Gävleborg och Jönköpings län.

I Kronobergs län sköts ett lodjur i naturreservat, vilket inte är tillåtet. Händelsen polisanmäldes.

I Gävleborgs län rapporterades ett skjutet lodjur för sent. För att inte riskera överskjutning ska dödade lodjur anmälas inom en timme. I det här fallet väntade skytten 2,5 timmar innan det anmäldes. I länet avlystes också jakten av länsstyrelsen innan det sista lodjuret var skjutet på då risk fanns för överskjutning. Länet hade också flera skadeskjutningar.

I Jönköpings län finns starka misstankar om att motorfordon använts felaktigt och polisanmälan gjord. Motorfordon får användas för spårning men inte för att förfölja djuret.

Skytten får skinnet och kan köpa kraniet

Samtliga döda lodjur ska besiktigas av länsstyrelsen, hela kroppen skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) där prover tas på bland annat livmoder, äggstockar, testiklar och sädesledare för att kartlägga reproduktionshistoriken. Man letar även tecken på skabb och äldre skador på kropp och tänder. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet och mot en kostnad på cirka 500 kronor kan skytten även få kraniet kokat på SVA och hemskickat.

Vid licensjakt får skytten behålla skinnet och kan få kraniet mot en avgift.

Svenska Rovdjursföreningen har begärt att EU tar upp ett överträdelseärende rörande licensjakten på lodjur.

Läs mer här:

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter