Svenska Rovdjursföreningen anmäler licensjakten på lodjur till EU

Vid ett personligt möte hos EU-kommissionen i Bryssel lämnade Svenska Rovdjursföreningen den 15/3 in en anmälan mot Sverige om att licensjakt på lodjur bryter mot artskyddsreglerna i art- och habitatdirektivet.