Nyhetsarkiv

Inte OK att först inventera lodjur – och sedan jaga dem

En lodjursinventerare i Östergötland visade sig även jaga lodjur i den påföljande jakten i samma län förra året. Detta väckte stor uppmärksamhet och frågan om jäv lyftes. Nu har länsstyrelsen i Östergötland kommit fram till att det inte var en jävsituation, men att uppdraget som lodjursinventerare innebär att man inte får jaga lodjur i länet.

Ja, det var fel vargar som sköts i Västra Götaland

Vargjakten i Ripelångerviret, Västra Götaland har varit avbruten en tid på grund av att två av de skjutna vargarna visade sig vara vuxna individer. I Ripelångereviret finns enligt inventeringen endast en tik med tre valpar. Nu har DNA-prov visat att de vuxna vargar som dödats härstammar från Brängenreviret, och är födda 2021. Dock är det inte föräldraparet.

Framgång i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)

Frågan som prövades av Högsta förvaltningsdomstolen är om en länsstyrelse får ändra ett beslut om licensjakt efter varg när beslutet har överklagats. Myndigheter får nämligen som regel inte ändra ett beslut som har överklagats, vilket nu HFV slagit fast.

Var det fel vargar som sköts i Ripelångenreviret?

Vid besiktning av fyra skjutna vargar i Ripelångenreviret, Västra Götaland visade det sig vara två vuxna vargar och två valpar. Detta förbryllar länsstyrelsen eftersom man tidigare trott att här fanns bara en tik och hennes tre årsvalpar. Därför är jakten nu stoppad i avvaktan på svar på DNA-analys. Inga andra vargar är de i Ripelångereviret får skjutas i Västra Götaland.

Nio vargar dödade redan första dagen på vargjakten

Vargjaktens första dag är nu över och nio vargar är redan dödade. De första vargarna sköts i Ripelången-reviret i Västra Götaland där tre stycken fälldes redan på förmiddagen. Totalt har nio vargar hittills dödats i de tre reviren Ripelången, Västra Götalands län, Venabäcken i Västmanland, Tångeråsa/Villingsberg i Örebro län.

Är vi på väg mot ett nytt sorgligt rekord för lodjursjakt 2024?

Glädjen över att lodjursstammen ökat solkas onekligen rejält av att det verkar innebära utökad licensjakt. I dagarna meddelade mellersta förvaltningsområdet beslut om jakt på 83 lodjur, en ökning med fem jämfört med förra året. Beslut från norra och södra har ännu inte tillkännagivits. Svenska Rovdjursföreningen ställer sig mycket negativt till lodjursjakt, viket vi betraktar som en ren nöjes- och troféjakt.

Lodjuret tillbaka i söder

Lodjuret är tillbaka i sina forna områden i södra Sverige där det finns gott om livsmiljöer. Det långvandrande lodjuret riskerar heller inte att förlora genetisk mångfald när det flyttar söderut, visar Heather Hemmingmoore i sin avhandling från SLU som publicerades i december 2023.