Nyhetsarkiv

Svenska Rovdjursföreningen överklagar miniminivåerna för lodjur och björn

Svenska Rovdjursföreningen anser dels att Naturvårdsverkets miniminivåer är för lågt satta, 870 för lodjur och 1400 för björn, dels att över huvud taget besluta om miniminivåer strider mot Sveriges skyldigheter enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Dessutom ska både lodjur och björn vara strikt skyddade från jakt enligt EU:s Art- och habitatdirektiv.

DEBATT: Det är trålfisket som är problemet, inte sälen

”Som vanligt föreslås en ”quick fix” i form av mer jakt. Sälen får skulden när det är vi människor som förstört den ekologiska balansen.” Så skriver Svenska Rovdjurföreningens ordförande Magnus Orrebrant i Expressen där han svarar på en tidigare debattartikel som föreslår säljakt som lösningen på Östersjöns problem.

Ny internationell hemsida för att skydda svenska rovdjur lanserad

Swedens Big Five är ett svar på de många förfrågningar vi får från internationella medier och EU-beslutsfattare som alla undrar vad som händer i Sverige. Vi lanserar därför en webbplats med relevant material tillgängligt på engelska, om det systematiska och överdrivna dödande av stora rovdjur i Sverige.

Lodjuren ska fortsatt förmås flytta söderut

Nu har Naturvårdsverket fattat beslut om hur många lodjur som ska få finnas i varje län. Beslutet innebär att antalet lodjur i norra och mellersta Sverige ska minskas, men öka i södra Sverige i motsvarande grad.

Så mår de svenska vargarna

Nu har SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, undersökt kropparna för att få en uppfattning över hur den svenska vargstammen mår. Oroande är att testikelmissbildning fortfarande är relativt vanligt.

Välbesökt årsmöte i Mullsjö

Lördagen den 13 april 2024 höll Svenska Rovdjursföreningen årsmöte i Årås kvarn, som ligger strax utanför Mullsjö och mitt i Brängenreviret. 50 medlemmar hade sökt sig till denna relativt avsides belägna plats, vilket måste betraktas som mycket bra uppslutning.

Internationella forskare konstaterar: Svårt minska vargstammen utan att riskera långsiktig överlevnad 

Tisdagen den 9/4 presenterade forskarna Phil Miller och Nicolas Dussex sina rapporter kring den teoretiska miniminivån för vargstammen (MVP) i Skandinavien. Utredningen beställdes förra året av regeringen, som vill sänka gynnsam bevarande status (GYBS) för den svenska vargstammen från 300 individer till 170 – 270. Enligt forskarnas utredning är detta mycket tveksamt.

Nya riktlinjer för att flytta varg inom Sverige

Naturvårdsverket har, i samråd med Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, tagit fram nya riktlinjer för vilka åtgärder som behövs om invandrad varg med finskt eller ryskt ursprung ska flyttas inom Sverige, till exempel från renbetesområden. Bland annat ska den kunna spåras i sex månader efter flytten.

Forskarrapport om hur många vargar som behövs i Sverige presenterat

I juni 2023 fick två internationella forskare i uppdrag av Naturvårdsverket att undersöka om så kallad gynnsam bevarandestatus (GYBS) för varg i Sverige kan sänkas till de 170-270 vargar som landsbygdsminister Peter Kullgren och regeringen föreslagit. Forskarrapporterna, som nu presenterats, ska vara  vetenskapligt underlag för Naturvårdsverkets fortsatta analys av referensvärde för varg, som redovisas till Regeringen den 30 juni.