Nyhetsarkiv

Grävling som granne

Grävlingen är lite av en doldis. Det är inte så ofta vi får syn på den – förutom överkörd på motorvägen (där cirka 30 000 dödas årligen) – eftersom den är mest aktiv om natten. Dock ser vi ibland spår efter den på tomten. Här får du 12 tips på har du kan leva i harmoni med detta ofarliga och ofta missförstådda djur.

Ny forskning: Återintroduktion av stora rovdjur fungerar

Reintroducerad varg i nationalparken Yellowstone, USA En forskningsrapport som kom ut tidigare i år har undersökt resultatet av ett antal bevarandeprogram med återintroduktion eller förflyttning av stora rovdjur världen över. Forskarna från Oxfords universitet tittade...

Rovdjursföreningen överklagar björnjakten

Björn i Sverige. Foto Günter Lenhardt Svenska Rovdjursföreningen överklagar årets rekordstora licensjakt på björn, med hänvisning till att jakten strider mot EU:s art- och habitatdirektiv. Enligt direktivet ska stora rovdjur vara strikt skyddade. Att tillåta jakt...

Återigen rekordstor björnjakt 2023

De 21 augusti börjar björnjakten i Sverige, en jakt som, liksom varg- och lodjursjakterna, årligen lockar mängder av utländska troféjägare till Sverige. I år ska så många som 649 björnar skjutas, trots att björnstammen inte inventerats nationellt sedan 2017.

Fler lodjur i årets inventering

Inventeringen 2022/2023 visade att det fanns 314 familjegrupper av lodjur i Skandinavien, en uppgång med 9 familjegrupper sedan 2021/2022. En familjegrupp består av en hona med sina ungar. Av dem befann sig 71,5 grupper i Norge och de övriga 242,5 i Sverige. Enligt...