Stora mängdes snö i Dalarna, Värmland, Västernorrland och Jämtland i april 2023 är en trolig anledning till att många kungsörnshäckningar misslyckades.
Det var många kungsörnar som häckade förra året, men en stor andel häckningar misslyckades. Ogynnsamt väder med mycket snö i april samt dålig tillgång på gnagare tros vara främsta orsakerna.

Varje år investerar länsstyrelserna i Sverige kungsörn på uppdrag av Naturvårdsverket. På senare år har det gått förhållandevis bra för kungsörnen och idag har arten registrerats i 17 av Sveriges 21 län. Vanligast är den i norr; i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna finns 85 % av de kända reviren. I södra Sverige finns den största delpopulationen på Gotland, med 80 revir.

Positivt på Gotland men rekorddåligt häckningsår i Dalarna

2023 var däremot inget bra år för kungsörnen. Under året inventerades totalt 809 kungsörnsrevir i Sverige plus tre revir som delas med Norge. 498,5 (62 %) revir redovisades som besatta, och i 194 revir registrerades häckningar. Av dessa häckningar lyckades 166 (oavsett unge/ungars ålder) och 24 häckningar misslyckades. Under året har totalt 191 ungar observerats och registrerats i Sverige. Detta kan jämföras med år 2022 då över 250 lyckade häckningar registrerades runtom i landet förra året.

Några ljusglimtar finns tros allt. Den positiva trenden i Västra Götaland verkar dock glädjande nog hålla i sig. 2021 konstaterades den första lyckade häckningen i länet i modern tid och för tredje året i rad har en lyckad häckning återfunnits i länet. Gotland hade också 2023 det högsta antalet besatta revir någonsin. Men i Dalarna är resultatet sämre, här konstaterades det lägsta antalet lyckade häckningar någonsin.

Snö och få gnagare

Resultatet för 2023 är det nästa högsta hittills om man tittar på antalet revir med par, medan antalet lyckade häckningar är lika få som de var när de var som sämst under senare år, 2018. Med stor sannolikhet har vädret haft stor betydelse, i Dalarna, Värmland, Västernorrland och Jämtland föll 20 – 70 cm snö i slutet på april. Även i delar av Västerbotten var det mycket snö i kungsörnsbona under februari-mars.

Men 2023 var även ett dåligt gnagarår. Enligt SLU (Statens Lantbruksuniversitet) var det stora skillnader i gnagartillgång över landet förra året. I Skåne fanns gott om sork medan det i delar av norra Sverige var låga populationer av till exempel lämmel.

Susann Engqvist, Foto Pierrick Meuillet

Källa: Naturhistoriska riksmuseet ISSN: 0585-3249, Resultat av inventeringen av kungsörn i Sverige 2023, Jessica Åsbrink, Thomas Källman

Här kan du läsa rapporten i sin helhet:

https://www.nrm.se/download/18.57e66f3818d7b3299053c95/1707724175449/Kungs%C3%B6rn_Sverige_2023.pdf

Här kan du läsa mer om både kungsörn och havsörn i Sverige:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter