EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gick nyligen ut med att EU potentiellt kan komma att försvaga vargens skyddsstatus i Europa. Detta har naturligtvis väckt oro bland oss som kämpar för att bevara vargarna i Europa. 

 Det är sant att vissa regioner i Europa har upplevt en ökning av sina vargpopulationer de senaste åren. Något som kan leda till konflikter med mänskliga intressen. Men istället för att snabbt ompröva skyddet för dessa viktiga rovdjur, måste vi  försöka hitta andra lösningar för att förena våra behov och vargens fortsatta existens i Europa. Vår svenska vargstam är särskilt sårbar och därför ser vi mycket allvarligt på den här utvecklingen.  

– Den svenska vargstammen är isolerad och lider stort av inavel. Om de svenska myndigheterna under nuvarande styre får bestämma så ska den svenska vargstammen skäras ner till bara 170 individer. Det är katastrofalt och skulle ge långvariga konsekvenser för svenskt djur- och naturliv i stort. Vi kommer göra allt vi kan för att få EU att förstå vikten av att värna de svenska vargarna, säger Magnus Orrebrant som är ordförande för Svenska Rovdjursföreningen. 

EU-kommissionen uppmanar nu forskare, lokala föreningar och ”alla intresserade parter” att skicka in information om vargens påverkan där de befinner sig till en särskild email-adress hos kommissionen. Att samla in aktuell och omfattande information om vargens närvaro i Europa är i sig inte något negativt, men det måste göras med objektivitet och insikt om artens värde för ekosystemet. Att förlita sig på fragmentarisk information och att öppna för att minska skyddet för vargarna riskerar att sätta artens långsiktiga överlevnad och viktiga ekologiska roll i Europa på spel. 

Jobba förebyggande

Vår åsikt är att vargskyddet inte på något sätt ska kompromissas, utan snarare stärkas med hjälp av förebyggande åtgärder. Det kan till exempel handla om större satsningar på rovdjursavvisande stängsel och andra metoder som kan minska konflikterna mellan människor och rovdjur på ett mer hållbart sätt. 

Vi är också djupt bekymrade över att denna eventuella omprövning av vargens status kan vara ett resultat av politiskt påverkan och försök att vinna stöd i de kommande valen. Eventuella politiska utspel bör inte få påverka viktiga beslut om artbevarande och ekosystemhälsa som bör vara grundade i vetenskap och fakta. 

Hjälp oss stötta vargarna

Som en organisation som kämpar för vargarnas bevarande i Sverige kommer vi att fortsätta göra allt vi kan för att deras skydd inte undermineras. Vi kommer att övervaka situationen noggrant och aktivt försvara vargens rätt enligt EU:s art- och habitatdirektiv, bland annat genom en aktiv dialog med EU-kommissionen och media. Vill du hjälpa oss att göra detta? Stöd oss genom att bli vargfadder. Tack för att ni står vid vår sida i denna viktiga kamp. 

Bli vargfadder här:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter