Vi lanserar nu www.swedensbigfive.org, ett nytt projekt för att skydda rovdjuren i Sverige. (English below)

Sveriges stora rovdjur jagas hårt varje år. Detta sker med statligt stöd, men mot EU:s regler. Det är inget annat än en naturkatastrof som pågår i Sverige, och som även riskerar att spridas till andra EU-länder och förändra EU:s politik. Det här är en historia som behöver berättas. Swedensbigfive.org är ett sätt att bistå professionell, internationell media att kunna göra det.

Swedens Big Five är ett svar på de många förfrågningar vi får från internationell press och beslutsfattare inom EU som alla undrar vad som händer i Sverige. Vi lanserar därför en webbplats med relevant material tillgängligt på engelska, om det systematiska och överdrivna dödande av stora rovdjur i Sverige.

Det övergripande målet är att stoppa troféjakten på Sveriges stora rovdjur och att verka för att strikt skyddsstatus ska bibehållas för alla stora rovdjur inom EU.

Sweden’s Big Five är ett rovdjursskyddsprojekt av Wild Wonders Foundation i samarbete med Svenska Rovdjursföreningen med stöd från Sigrid Rausing Trust.

Här kan du besöka den nya hemsidan:

Website: swedensbigfive.org

New carnivore protection project in Sweden

Sweden’s large carnivores are now being trophy hunted by the hundreds each year. With government support, but against EU rules. A disaster for wildlife in Sweden, which also threatens to spread to other EU countries and influence changes in EU policy. A story needing to be told. Swedensbigfive.org is designed to help media professionals do that.

“Swedens Big Five is an answer to the many requests we get from international media and EU decision makers, all wondering what is happening in Sweden?  A useful website with relevant material made available in English, about the systematic and excessive killing of large carnivores in Sweden”, says Magnus Orrebrant, Chairman of the Swedish Carnivore Association.

A massive majority of Swedes want long-term viable populations of all large carnivores. Despite this, Sweden’s government still tries to push predator numbers down as low as possible, following pressure from small, but loud special-interest groups. In 2023, 25% of our bears were killed, and 15% of our lynx.

Sweden’s Big Five provides comprehensive, fact-based information about Sweden’s five large carnivores (including the human) in English. Together with a rich collection of downloadable images, videos, story inspiration ideas, trustworthy links, news, reports and maps. [email protected]

The overall goal is to stop the excessive trophy hunting of Sweden’s large carnivores, and to work for securing Strict protection status to remain for all large carnivores within the EU.

Useful links
Website: swedensbigfive.org
Download Press release texts and images [We transfer link https://we.tl/t-KuTpOhzymX]
Website’s image galleries [swedensbigfive.org]


Sweden’s Big Five
 is a carnivore protection project, by the Wild Wonders Foundation, in collaboration with the Swedish Carnivore Association and WWI. With support from the Sigrid Rausing Trust.

Wild greetings from Sweden’s Big Five

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter