Tack för att du vill bli vargfadder!

2023 genomfördes en rekordstor jakt på 75 vargar (cirka 20% av hela svenska vargstammen)  i Sverige. Jakten utförs med hetsande, drivande hundar under lång tid, en synnerligen oetisk och plågsam jaktmetod. Många gånger resulterar den i att valpar lämnas ensamma då föräldradjuren ofta skjuts först.

Just nu avgör länsstyrelserna antalet vargar som ska skjutas i 2024 års vargjakt som börjar 1 januari 2024. Nytt för 2024 är att även län i södra Sverige kan tillåta vargjakt.

Svenska Rovdjursföreningen menar att det inte är vetenskapligt underbyggt att skjuta ned stammen till de miniminivåer på 300 vargar som tidigare tillåtits, samt att det sätt som Sverige räknar antalet vargar på ger vilseledande för höga siffror. Enligt flertalet forskare bör den skandinaviska vargpopulationen dessutom vara minst 2000 individer för att inte riskera att utrotas. Och majoriteten av svenska folket vill ha varg i våra skogar.

Ett fadderskap är en betydelsefull insats för vargen som har en viktig roll i naturen och för den biologiska mångfalden. Som vargfadder bidrar du till vårt arbete för att den svenska vargstammen ska få utvecklas och växa i framtiden.

Ett fadderskap är en betydelsefull insats för vargen som har en viktig roll i naturen och för den biologiska mångfalden. Som vargfadder bidrar du till vårt arbete för att den svenska vargstammen ska få utvecklas och växa i framtiden.

Hur används ditt bidrag till Svenska Rovdjursföreningen?

Som månadsgivare, fadder, swishare, medlem i Svenska Rovdjurföreningen bidrar du till en starkare röst för rovdjuren. Föreningen är politiskt och juridiskt oberoende och arbetar ideellt, medlemsavgifter och gåvor är nödvändiga för att vi ska kunna trycka upp informationsmaterial och faktabroschyrer som vi delar ut under våra informationsmöten och andra aktiviteter.

  • Vi deltar i mässor och möten där vi informerar om rovdjuren och vår förening.
  • I nybildade revir behövs extra mycket information för att de boende inte ska känna sig otrygga inför en okänd situation.
  • Vi informerar på skolor och ordnar utflykter för eleverna där de kan få lära sig känna igen spår och spillning från rovdjuren.
  • Även stängsling med rovdjursavvisande stängsel är en viktig uppgift där föreningens medlemmar hjälper till att sätta upp stängsel åt fårägare. Ett rovdjursavvisande stängsel är ett effektivt skydd förutsatt att det är korrekt monterat och har tillräcklig strömstyrka.

Utan din hjälp skulle vi inte kunna göra allt detta, så ditt bidrag är ovärderligt!

Sveriges stora & små rovdjur

Vad vet du om rovdjuren du delar ditt avlånga land med?

Visste du att en björn kan äta 1/3 av sin vikt i bär varje dag? Att lodjurshonan kan lämna sina ungar i upp till 24 timmar för att jaga? Att vargföräldrar kan hålla ihop livet ut och uppfostrar sina valpar tillsammans? Nedan kan du läsa på om de stora och de små.

LODJUR

BJÖRN

VARG

JÄRV

ROVFÅGLAR

MINDRE ROVDJUR

UGGLOR