Hjälp vargen genom att bli vargfadder!

Vargen är en strikt skyddad art, viktig för ekosystemet och preliminära siffror för 2024 visar att det inte finns fler än cirka 375 vargar i Sverige, en kraftig minskning från året innan. Därför anser vi att den inte ska jagas och arbetar envist för att stoppa licensjakten, som dessutom är en mycket brutal jakt. Vid 2024 års vargjakt sköts 35 vargar. Vårt mål är noll.     

2024 års vargjakt omfattade 36 vargar, sex revir, och 35 sköts. Det är visserligen cirka hälften så många vargar som för 2023 års vargjakt på 75 vargar, men då visade det sig att flera revir redan var tomma när jakten startade. Föreningen överklagade samtliga licensjaktbeslut, tyvärr utan framgång.

Svenska Rovdjursföreningen menar att det inte är vetenskapligt underbyggt att skjuta ned stammen till 300 vargar samt att det sätt som Sverige räknar antalet vargar ger vilseledande höga siffror. Inventeringen slutar i oktober, alltså innan  vargjakten.  Inför 2023 års vargjakt visade det sig dessutom att flera revir  var tomma, vilket kan indikera illegal jakt. Enligt flertalet forskare bör den isolerade skandinaviska vargstammen vara minst 2000 individer. Och majoriteten av svenska folket vill ha varg i våra skogar.

 

Den svenska vargjakten är ett stort djurplågeri där vargfamiljer hetsas och stressas intill döden av skarpa, lösa hundar. Om föräldraparet skjuts först får valparna uppleva att deras trygghet försvinner och familjemedlemmar dödas en efter en. Vargjakt av idag är också en mycket effektiv jakt som bedrivs av stora mängder jägare utrustade med högeffektiv teknisk utrustning, bilar och automatgevär.

 Ditt bidrag genom fadderskap är en betydelsefull insats för den biologiska mångfalden där vargen har en viktig roll. Regelbundna och säkra tillskott ger oss ökade resurser för att planera vårt arbete för att påverka beslutfattare och så att våra jurister kan fortsätta sitt enträgna arbete med att kommunicera med både de svenska myndigheterna, rättsväsendet och EU.

Jagad och hetsad till döds.

Ett fadderskap är en betydelsefull insats för vargen som har en viktig roll i naturen och för den biologiska mångfalden. Som vargfadder bidrar du till vårt arbete för att den svenska vargstammen ska få utvecklas och växa i framtiden.

Hur används ditt bidrag till Svenska Rovdjursföreningen?

Som månadsgivare, fadder, swishare, medlem i Svenska Rovdjurföreningen bidrar du till en starkare röst för rovdjuren. Föreningen är politiskt och juridiskt oberoende och arbetar ideellt, medlemsavgifter och gåvor är nödvändiga för att vi ska kunna trycka upp informationsmaterial och faktabroschyrer som vi delar ut under våra informationsmöten och andra aktiviteter.

  • Vi deltar i mässor och möten där vi informerar om rovdjuren och vår förening.
  • I nybildade revir behövs extra mycket information för att de boende inte ska känna sig otrygga inför en okänd situation.
  • Vi informerar på skolor och ordnar utflykter för eleverna där de kan få lära sig känna igen spår och spillning från rovdjuren.
  • Även stängsling med rovdjursavvisande stängsel är en viktig uppgift där föreningens medlemmar hjälper till att sätta upp stängsel åt fårägare. Ett rovdjursavvisande stängsel är ett effektivt skydd förutsatt att det är korrekt monterat och har tillräcklig strömstyrka.

Utan din hjälp skulle vi inte kunna göra allt detta, så ditt bidrag är ovärderligt!

Sveriges stora & små rovdjur

Vad vet du om rovdjuren du delar ditt avlånga land med?

Visste du att en björn kan äta 1/3 av sin vikt i bär varje dag? Att lodjurshonan kan lämna sina ungar i upp till 24 timmar för att jaga? Att vargföräldrar kan hålla ihop livet ut och uppfostrar sina valpar tillsammans? Nedan kan du läsa på om de stora och de små.

LODJUR

BJÖRN

VARG

JÄRV

ROVFÅGLAR

MINDRE ROVDJUR

UGGLOR