Förvaltningsrätten i Luleå menar att det finns oklarheter i det skyddsjaktsbeslut som länsstyrelsen i Uppsala län annonserade sent på eftermiddagen fredagen den 3 september. Efter att bland annat Svenska Rovdjursföreningen överklagat skyddsjakten begär nu domstolen inhibition. Det innebär att skyddsjaktsbeslutet inte gäller i avvaktan på att målet avgörs slutgiltigt eller annat beslutas. 

Foto: © Günter Lenhardt.

Förvaltningsrätten anser att det finns oklarheter i länsstyrelsens bedömning avseende upprättande av gynnsam bevarandestatus. Hanen i Siggeforareviret är avkomma från en finsrysk varg i Tivedenreviret, Örebro län medan honan är andra generationens avkomma från en finskrysk invandrad varg i det som då var Kynnareviret. De valpar som föddes i Siggeforareviret har därför en betydlig lägre inavelsgrad än genomsnittet i den mycket inavlade och lilla skandinaviska vargpopulationen.

Samtliga får som dödats vid angrepp inom Siggeforarevirets område har saknat godkänt rovdjursavvisande stängsel. Djurägare har erbjudits gratis rovdjursavvisande stängsel av Svenska Rovdjursföreningen men har ändå avvisat erbjudandet och i stället begärt skyddsjakt från länsstyrelsen

Beslutet från länsstyrelsen tillät endast jakt i anslutning till fårhagar eller 48 timmar efter ett nytt angrepp. Problemet är bara att en skytt inte kan veta om den varg som kan vara aktuellt för avlivning är någon av de genetiskt viktiga föräldradjuren eller en fjolårsvalp. Förvaltningsrätten i Luleå anger inte när ett domslut i frågan kommer.

Svenska Rovdjursföreningen överklagar beslut av länsstyrelser som vi anser inte stämmer överens med svensk lag, framför allt gäller det ofta EU:s art- och habitatdirektiv som gäller i Sverige. Att föreningar likt vår har rätt att överklaga är en viktig del av den demokratiska processen som visar att statliga myndigheter inte står över lagen. Läs mer om detta här

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter