Svenska Rovdjursföreningen polisanmäler de skyttar som skjutit digivande björnhonor.

 Vid granskning av länsstyrelsernas besiktningsprotokoll för 2023 års björnjakt konstaterar Svenska Rovdjursföreningen att 12 av de skjutna björnhonorna dokumenterats med ”vätska i spenarna”. Detta innebär med stor sannolikhet att den dödade honan hade ungar som diade henne. Enligt jaktlagen är det förbjudet att skjuta honor som åtföljs av ungar.

Björnjakt utom myndigheternas kontroll

Dessa överträdelser utgör därför grovt jaktbrott.  Svenska Rovdjursföreningen menar även att omfattningen av överträdelserna visar att björnjakten sker utom myndigheternas kontroll.  Ansvariga myndigheter har till uppgift att säkerställa att jakten bedrivs inom lagens riktmärken, men ingen av de fem berörda länsstyrelserna har polisanmält ett enda fall. Detta indikerar att myndigheterna inte verkar ta dessa jaktbrott på allvar.  Grova jaktbrott, liksom andra grova brott, ska utan undantag alltid utredas av polis och åklagare.

Därför polisanmäler Svenska Rovdjursföreningen nu de skyttar som skjutit digivande honor i följande län; Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Norrbotten och Dalarna. Den som gör sig skyldig till grovt jaktbrott riskerar fängelse i upp till fyra år.

Fotnot: Totalt sköts 648 björnar i årets jakt mer än 20% av antalet björnar i Sverige. 352 av dem var honor.

Här kan du läsa mer om 2023 års björnjakt:

Text och montage Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter