Årets rekordstora björnjakt är nu avslutad. 648 av 649 björnar har dödats; 292 hanar, 352 honor, en av okänt kön samt fyra skadeskjutna av okänt kön eftersom de inte hittats. Dessutom har ett antal björnhonor med vätska i sina spenar dödats, vilket är ett tecken på att de troligen har diande årsungar. Hona med ungar är enligt lag förbjudet att skjuta.

När björnjakten nu avslutats den 15 oktober 2023 har 648 av de 649 ”lovliga” björnarna skjutits. En enda björn har alltså klarat sig undan, detta i Västerbotten. Jakten är ofta mycket effektiv med utlagd mat, sk åtel, innan jakten börjar, så att björnarna redan vant sig vid att besöka platsen.  Snabba och skarpa jakthundar kan sedan släppas redan vid matplatsen och med hjälp av både skall och gps leder de skytten till björnen. Redan efter att jakten endast pågått i en vecka, hade 406 björnar dödats.

Stort antal honor skjutna, flera troligen med ungar

Av de totalt 648 dödade björnarna var 292 hanar och 352 honor. Ytterligare fyra björnar av okänt kön har skadeskjutits, men inte hittats. Att det är en större andel honor än hanar kan bero på att honor generellt är mer stationära än hanar, och att de därför är lättare att locka till sig med åtel.

Gävleborg var ett av de län där jakten gick snabbt. På endast sex dagar var samtliga 140 björnar skjutna, minst 80 av dem var honor och sex av dem hade vätska i spenarna, vilket indikerar att de sannolikt hade årsungar. Det är förbjudet att skjuta björnhona med ungar, årsungar kan ha svårt att klara sig inte utan sin mamma. Men eftersom en jagad hona ofta försöker få ungarna att sätta sig i säkerhet, till exempel uppe i ett träd, för att själv avleda jägarna, är det lätt att missa de små följeslagarna.

En hona som är jagad skickar ofta upp ungarna i ett träd och försöker sedan avleda jägarna. Om hon skjuts blir ungarna moderlösa och klarar sig inte.

Obligatorisk besiktning kan ge svar

Dock kan man vid länsstyrelsens obligatoriska besiktning av de döda björnarna, upptäcka om en hona var digivande när hon sköts. Vid besiktningen ska samtliga honors spenar kontrolleras just för detta, samtidigt som man mäter och väger björnen, tar tand- och muskelprov samt kontrollerar maginnehållet. På 20 procent av de dödade honorna som väger över 70 kilo och som har vätska i spenarna skär man bort den största spenen och skickar för analys för att försöka ta reda på om honan haft ungar tidigare. 

Sammanställningen över det totala antalet skjutna honor med vätska i spenarna är ännu inte klar, men minst fyra ytterligare har påträffats, i Norrbotten och Västernorrland. 

Även björnungar skjutna

Statistiken över årets björnjakt är ännu inte färdig, men ett snabbt nedslag bland fakta om de dödade björnarna visar att här finns över 80 björnar med en vikt under 60 kilo, vilket indikerar att det rör sig om ungar. I Härjedalen sköts till exempel en unge som inte vägde mer än 18 kilo (ungefär som en mindre springer spaniel) och två som vägde 24 kilo. Det är inte osannolikt att dessa sköts av djurskyddsskäl om deras mamma redan dödats.

Allt vanligare att björnungarna följer mamman flera år

Skandinaviska brunbjörnar föder 1-4 ungar under vårvintern, i idet. Ungarna diar honan fram till början av hösten, men även äldre ungar som är födda förra året, och nu på hösten är cirka 1,5 år kan fortsätta att sporadiskt dia om de går tillsammans med sin mamma. Och även om honan inte visar tecken på att hon har diande ungar, kan hon mycket väl gå tillsammans med sina små. Under goda förhållanden kan 1,5 år gamla ungar klara sig på egen hand, men att björnungar stannar allt längre tid hos sin mamma har enligt aktuell forskning blivit allt vanligare.

Under 20 års tid har forskare vid SLU studerat björnstammen i Gävleborg och Dalarna och konstaterar att det nu är betydligt vanligare att en hona åtföljs av ungar som är 2,5 år gamla. En förklaring till detta kan vara att de honor som går tillsammans med sina ungar löper mindre risk att skjutas, och de därför har större chans att klara sig i licensjakten. Det genomsnittliga intervallet mellan födslar var 2,4 år i studiepopulationen, vilket tyder på att de flesta brunbjörnshonor som har separerat från sina ungar parade sig igen på våren och födde en ny kull följande vinter. En björnhona parar sig inte så länge hon går tillsammans med sina ungar.

Björnstammen minskar

Sammanlagt har 648 björnar dödats i 2023 års licensjakt.  85 björnar i Dalarnas län, 140 i Gävleborg, 185 i Jämtland, 3 i Värmland, 81 i Västerbotten, 85 i Västernorrland och 70 i Norrbotten. Ytterligare minst cirka 30 björnar har dessutom skjutits i skyddsjakt. Björnstammen beräknas nu till cirka 2450 individer. Det är en minskning med cirka 350 individer jämfört med förra året och i vissa län med hårt jakttryck minskar den snabbt. Inventering av björn sker främst genom DNA-analyser av insamlade spillningsprover i utvalda län och det är Naturhistoriska riksmuseet, som på uppdrag av Naturvårdsverket, koordinerar och sammanställer de regionala inventeringarna. Någon nationell inventering har inte gjorts sedan 2017. Gynnsam bevarandestaus för brunbjörn är satt till 1400 individer.

– Det blir nu viktigt att följa upp jakten och utvärdera effekterna av de senaste årens höga jaktuttag. säger  Jessica Backeryd, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet i ett pressmeddelande. 

Susann Engqvist

Läs mer om studien om björnarnas reproduktion här (på engelska) :

https://www.nature.com/articles/s41467-018-03506-3

Läs mer om årets björnjakt här:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter