Foto (C) Anna-Karin Lieber
I 2023 års licensjakt på björn ska 649 skjutas. Foto Anna-Karin Lieber.

De 21 augusti börjar björnjakten i Sverige, en jakt som, liksom varg- och lodjursjakterna, årligen lockar mängder av utländska troféjägare till Sverige. I år ska så många som 649 björnar skjutas, trots att björnstammen inte inventerats nationellt sedan 2017.

Senast den svenska björnstammen inventerades var 2017. Då beräknades att det fanns cirka 2900 björnar i Sverige och miniminivån för gynnsam bevarandestatus sattes till 1 400 björnar totalt i landet, varav 900 i de fyra nordligaste länen. Det är alltså oklart hur många björnar som verkligen finns i Sverige idag. Länsstyrelserna, som beslutar om kvoten, inventerar länsvis. Under 2023 kommer dock en nationell uppskattning av björnstammen genomföras och en revidering av miniminivåerna för björn väntas under 2024.

Stort antal redan skjutna i skyddsjakt

Förra årets björnjakt var den mest omfattande på länge, med 622 björnar som skulle skjutas, 624 sköt på grund av misstag i rapporteringen. Årets jaktkvot, som bestäms av respektive länsstyrelse, innebär ännu ett tragiskt rekord. I år kan 649 björnar skjutas, det vill säga 27 stycken fler än förra året, och 150 fler än 2021. Värt att notera är också att utöver detta, har ett stort antal björnar redan skjutits i skyddsjakt, främst i samebyarna, nu i år.  Bara i Norrbottens län hade 29 björnar dödats i skyddsjakt fram till i maj, flera av dem mammor med nyfödda ungar. Det är över hälften av antalet som beviljades i 2022 års licensjakt. Utöver dessa ska ytterligare 70 björnar skjutas i Norrbotten.

De sju län som omfattas av årets björnjakt är Jämtland (185) Gävleborg (140) Västernorrland (85) Dalarna (85) Västerbotten (81) Norrbotten (70) och Värmland (3). Totalt 649 stycken.  

Svenska Rovdjursföreningen överklagar björnjakten

Svenska Rovdjursföreningen kommer att överklaga årets licensjakter, främst med hänvisning till att brunbjörnen är en rödlistad art som omfattas av EUs Art- och habitatdirektiv.  

– Björnen är skyddad enligt art- och habitatdirektivet och får inte jagas i den här omfattningen. Besluten är inte förenliga med kraven i direktivet på begränsad omfattning och begränsad mängd. Det handlar bara om att skjuta ner björnstammen till låga nivåer och kan inte motiveras av att björnarna är ett stort bekymmer, säger Therese Hansson, jurist i Svenska Rovdjursföreningen.  

Licensjakten börjar den 21 augusti och pågår tills kvoten är uppfylld eller som längst till den 15 oktober, (i delar av Norrbotten fram till den 30 oktober).

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter