#NEJTROFÉJAKTLODJUR Vi har lanserat en hashtag-kampanj för att uppmärksamma den grymma och onödiga nöjes- och troféjakten på lodjur i Sverige. På den här sidan förklarar vi mer om varför den här jakten förekommer, hur den går till, varför vi anser att den är fel och vad vi kan göra för att stoppa den.

Foto: Magnus Elander

Varför bedrivs troféjakt på lodjur i Sverige?

Troféjakten är laglig i Sverige och sedan några år tillbaka tillåts jakt på ett visst antal lodjur varje år i mars. Det finns bara runt 1400 lodjur i vårt land, men den beslutade miniminivån för att arten ska kunna bevaras på längre sikt är minst 870 lodjur i hela landet (något som Svenska Rovdjursföreningen tycker är alldeles för lite). När det finns fler lodjur än miniminivån kan Naturvårdsverket ge länsstyrelserna rätt att besluta om licensjakt och de som vill jaga lodjur måste registrera sig. De beslutar alltså om hur många lodjur som ska skjutas i respektive län. Under 2023 beslutades det att 201 lodjur skulle skjutas i hela landet.

Hur bedrivs troféjakt på lodjur?

Troféjakt på lodjur i Sverige bedrivs ofta med hjälp av två hundar. Jägarna spårar lodjuren genom snön tills de blir upptäckta, sedan släpps hundarna för att jaga och trötta ut lodjuret. Lodjuret klättrar då ofta upp i ett träd för att komma undan hundarna och blir en enkel måltavla för jägaren på marken.

Varje år kommer hundratals utländska jägare till Sverige bara för att delta i troféjakten, i tillägg till de många tusen svenska jägare som anmäler sig för att delta. Efter jakten kan jägaren få med sig lodjurets skinn eller skalle med sig hem som trofé.

Varför är jakten på lodjur fel?

Troféjakt på lodjur tycker vi är fel av flera skäl. För det första är det en oetisk och grym metod som innebär att man stressar och sedan dödar ett djur som en typ av underhållning. För det andra kan jakten på lodjur få allvarliga konsekvenser för artens långsiktiga hälsa och överlevnad.

Jakten pågår dessutom mitt under lodjurens parningsperiod, en mycket kort tidsperiod på vårvintern. Detta är ett problem delvis för att det strider mot EU:s art- och habitatdirektiv, och påverkar naturligtvis också lodjurens förmåga att föröka sig.

Honan får sällan fler än 2-3 ungar och många stannar hos mamman i över ett år, om hon inte blir skjuten under jakten i mars. Att gå med sin mamma en längre tid ger bättre förutsättningar att lära sig överleva på egen hand. Trots det dör ofta hälften av ungarna innan de nått vuxen ålder.

Den isolerade svenska lodjursstammen jagas idag till lägsta möjliga tillåtna nivåer. Stammen blir därmed ytterst känslig för inavel och eventuella epidemier som kattpest. Detta gör att lodjuret är extra sårbart för jakt.

Varför är lodjuren viktiga?

 • Lodjuren har en viktig ekologisk roll och håller stammarna av bytesdjur starka och friska. Vi anser att lodjursstammen idag är för liten för att klara detta, vilket gör att deras bytesdjur över tid försvagas.
 • Lodjur minskar kostnaden för trafikolyckor genom att hålla efter viltstammarna och enligt studier i USA så minskar trafikolyckorna enbart av att det finns rovdjur närvarande.
 • Betesskador orsakade av hjortdjur på skog och lantbruksgrödor uppskattas kosta miljarder kronor. Dessa skador skulle minska markant med fler lodjur.
 • En klar majoritet av svenskarna anser inte att jakt på rovdjur ska ske för att de konkurrerar med människan om viltet. Ändå är det något som beaktas i besluten gällande licensjakt.
 • Lodjuren har en mycket liten negativ påverkan på tamdjur i Sverige. 2021 dödades totalt 46 får av cirka 500 000 får som finns i landet av lodjur.
 • Acceptansen för lodjur är i dag mycket hög, endast tre procent av befolkningen är negativa till lodjur.

Vad kan vi tillsammans göra för att stoppa det?

Vi kan tillsammans göra mycket för att stoppa troféjakten på lodjur i Sverige, till exempel att:

 • Sprida information i exempelvis sociala medier med hashtagen #NejTroféjaktLodjur för att öka medvetenheten och uppmärksamma frågan.
 • Skapa och dela utbildningsmaterial om troféjaktens skadliga effekter på den svenska lodjursstammen samt om lodjurens betydelse för ekosystemet.
 • Kontakta politiker och folkvalda och uppmuntra dem att stödja rättsliga reformer som ökar skyddet för arten.
 • Stötta organisationer som arbetar för att skydda och bevara lodjuren. Vi i Svenska Rovdjursföreningen överklagar exempelvis kontinuerligt jaktbeslut på lodjur i Sverige.
 • Uppmuntra och stötta ansvarsfull turism som handlar om att uppskatta dessa djur i sina naturliga livsmiljöer, snarare än att jaga dem.
 • Du som läser detta kan bli Lodjursfadder hos Svenska Rovdjursföreningen och på så sätt bidra till att bevara lodjuren för framtiden. BLI FADDER
 • Skriva under namnunderskrifter i protest mot troféjakten på lodjur i Sverige. Svenska Rovdjursföreningen har en namninsamling som kommer att hållas öppen till dess att den här grymma jakten förbjuds i framtiden. Den når du här: STOPPA TROFÉJAKTEN PÅ LODJUR

Vår kampanj mot troféjakt på lodjur

Vår hashtag-kampanj syftar till att uppmärksamma frågan om troféjakt på lodjur i Sverige och att den bör förbjudas. Genom att öka medvetenheten och förespråka förändring kan vi bidra till att skydda dessa djur för framtiden.

Använd hashtagen #NejTroféjaktLodjur för att delta i samtalet och göra skillnad. Då får du också sällskap av en rad svenska kända profiler som säger NEJ till troféjakten på lodjur i Sverige. Läs mer om vilka kända personer som står upp för våra lodjur i länken här:

Kända svenska profiler som säger NEJ till troféjakt på lodjur

Tack för att du är med och hjälper lodjuren i Sverige!

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter