Varg i vinterlandskap. Bilden föreställer inte någon av vargarna som nämns i videon.

En familj i Heby kommun utanför Uppsala fångade en uppmärksammad video på elva vargar som vandrar över ett fält. Svenska Jägareförbundet var snabba med att kommentera händelsen i SVT och menar att jakten på varg måste öka. Detta trots att vi står inför den största vargjakten i Sverige på åratal.

Noll. Så många angrepp har det varit på tamdjur i det tusen kvadratkilometer stora område som berörs av vargreviret Siggefora. Där föddes åtta valpar i somras, valpar som fångades när de lekte framför länsstyrelsens kamerafälla. Det här är något som majoriteten av befolkningen tycker är kul. Vargen berikar Sveriges natur och majoriteten, 69 procent, av befolkningen är positiva till att det finns varg i Sverige enligt SLUs opinionsundersökning.

Förra året var det tolv vargar i området som kallas Siggeforareviret. Sedan dess har fjolårsvalparna vandrat ut till nya områden. Två har slagit sig ner utanför Gävle. Var de andra är vet ingen, men de är troligen inte kvar i Siggeforareviret. Idag verkar det vara runt tio individer som rör sig i området. I slutet av våren kommer också de flesta av dessa ha vandrat ut.

Största vargjakten sedan vargen utrotades

Svenska Jägareförbundet har blivit ett av de största hoten mot vargens existens i Sverige. Redan om två månader kommer den största vargjakten i Sverige sedan vargen utrotades att gå av stapeln. Då ska 75 vargar dödas. Hur kan Svenska Jägareförbundets representant få prata om att det inte är någon jakt på varg i Sverige i Sveriges Televison?

Vargen är fridlyst och ett starkt hotat djur enligt den svenska rödlistan. Även om antalet individer ökat något senaste året är de fortfarande extremt inavlade. Flera varghannar har en ärftlig defekt där testiklarna blir kvar i magen i stället för att vandra ner i pungen, vilket påverkar reproduktionen. Bara två saker kan häva inavelns nedåtgående spiral — fler vargar och fler invandrade vargar från Finland och Ryssland.

Länsstyrelsen ger bidrag till djurägare för att sätta upp rovdjurssäkra stängsel och vidta andra skadeföre­byggande åtgärder. Det har resulterat i att skadorna av varg inte har ökat proportionellt mot tillväxten i vargstammen.

Felaktig bild av synen på varg

Det bor tusentals människor inom det som kallas Siggeforareviret på landsbygden i Uppsala län. Det är självklart att någon människa kommer att se vargar ibland. Vi kan inte kräva att de vilda djuren ska vara fullständigt osynliga. Själv har jag sovit i skogen där vargarna ylar, där bland annat rådjur, vildsvin och älg står på vargens meny. Det har aldrig varit otäckt på något sätt. Även de jägare som jag träffat på i skogen har varit vänliga och har inte uttryckt något hat mot varg. Vi får inte låta några få personer skapa en felaktig bild av hur landsbygdens människor ser på detta djur.

Det var 200 år sedan en varg dödade människor i Sverige. Då var det en varg som hade vuxit upp hos människor som valp och sedan släppts ut i det vilda helt utan erfarenhet av hur man jagar. Är det inte dags att vi kommer bort ifrån sagor a la Rödluvan och vargen?  

Emil Nilsson, regionansvarig Uppsala

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter