Ung brunbjörn i blåbärsriset.
2021 års björnjakt i Jämtland tas upp av Högsta Förvaltningsdomstolen. Foto Günter Lenhardt

Högsta förvaltningsdomstolen har efter Svenska Rovdjursföreningens överklagan meddelat så kallat prövningstillstånd rörande 2021 års licensjakt på björn i Jämtland. Frågan som ska utredas är om jakten varit lämplig till sin omfattning, med hänsyn till björnstammens storlek och sammansättning.

2021 års svenska licensjakt på björn omfattade totalt 501 björnar. I Jämtlands län beslutade länsstyrelsen 2021 om licensjakt på rekordmånga 200 björnar, något Svenska Rovdjursföreningen överklagade både till förvaltningsrätten och kammarrätten. Dock gick båda instanserna på länsstyrelsens linje och avslog överklagandena.

Ny invändning om ”begränsad mängd” prövas

Svenska Rovdjursföreningen begärde i efterhand prövning i högsta instans, Högsta Förvaltningsdomstolen. Anledningen till detta är föreningens invändning om bedömningen enligt jaktförordningen av om licensjakt efter björn är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning, mot bakgrund av att sådan jakt enligt art- och habitatdirektivet endast får ske i begränsad mängd (Mål nr 963-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2417-21). Den 3 mars 2023 meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen prövningstillstånd, vilket innebär att 2021 års licensjakt i Jämtland tas upp för granskning på nytt.

Björnen är fridlyst och omfattas av EUs art- och habitatdirektiv. 200 björnar, cirka en femtedel av den totala björnstammen i Jämtland, är enligt föreningen inte en begränsad mängd, utan för många. Den senaste spillningsinventeringen, 2020, visade att det fanns cirka 1000 björnar i Jämtlands län. Dock är det svårt att göra en riktigt säker inventering enbart med hjälp av spillningsfynd. Det beslutade förvaltningsmålet i Jämtland ligger på 650 djur och ska uppnås till inventeringen 2025.  

Nu återstår bara att se om 200 björnar anses som en begränsad mängd i länet, och att målet avgörs innan beslut fattas om 2023 års licensjakt på björn startar i augusti.

Susann Engqvist, Foto Günter Lenhardt

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter