Svenska Rovdjursföreningen har överklagat ett beslut om skyddsjakt från Dalarnas län varpå förvaltningsrätten har upphävt beslutet. Det handlar om en varghane född i ett norskt revir som passerat Idre samebys marker. Enligt domstolen ska skyddsjakt endast få använda om allvarlig skada uppkommit, eller om det finns stor sannolikhet för att allvarlig skada kan uppkomma. Det ska vara fråga om en klart förutsägbar situation och någon sådan föreligger inte i det här fallet. 

Varghona, Skansen. Foto: © Rolf Nyström.

I vår överklagan för vi fram att de störningar på renskötseln som förs fram i skyddsjaktsbeslutet inte på något sätt visas vara orsakade av varg. Vidare finns ingen skada på ren som enligt länsstyrelsen orsakats av varg, det finns en skadad renkalv men sakdornas orsaker är inte utredda. Därför menar föreningen att skyddsjaktsbeslut inte kan vila på den här typen av spekulation.

Förvaltningsrätten i Luleå skriver att länsstyrelsens utredning inte tydligt visar ”omfattningen av det onormala beteendet och det merarbete och annan skada som det ska ha medfört. Förvaltningsrätten anser inte heller att underlaget i målet är tillräckligt för att visa att renarnas anförda beteende med åtföljande skador huvudsakligen är en följd av en närvaro av vargen. Detta inte minst som underlaget inte ger direkt stöd för att vargen ska ha gjort jaktförsök mot samebyns renar. Förvaltningsrätten bedömer alltså att utredningen i målet inte visar att vargen har orsakat allvarlig skada.”

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter