i anser att Römskogsreviret bör skyddas från jakt både på svenska och norska sidan. Det finns en uppenbar risk för att någon av de genetiskt viktiga vargarna i det angränsande Deisjöreviret blir skjutna. 

Finsk-ryska vargar. Foto: © Günter Lenhardt.

I den nyligen beslutade licensjakten har ett gränsrevir mot Norge utsetts, Römskog, och tre vargar får skjutas på svenska sidan Römskogsreviret gränsar på den norska sidan mot Deisjöreviret, nummer 11 och 13 på denna karta. Det är i Deisjöreviret som den enda kända invandrade finskryska vargen på över fem år har fått valpar, hanen G187-19 (kallas V862 i Norge). 

Det går inte att nog understryka hur otroligt viktig den vargen är för hela den inavlade skandinaviska vargpopulationen. Det gäller även de valparna som fötts i Deisjöreviret i år. Att då tillåta jakt med hundar i gränsreviret innebär en mycket stor risk att vargar från Deisjöreviret fälls av misstag vilket skulle få stora konsekvenser för den skandinaviska vargpopulationens framtid.

Visserligen står det i beslutet att ”om en genetiskt viktig varg visar sig finnas i jaktområdet som omfattas av detta beslut kommer länsstyrelsen omedelbart att avlysa jakten i berört område”, men hur ska en jägare kunna veta det innan vargen är skjuten och identifierad?

Beslut om den norska licensjakten väntas tas den 8 oktober, och även där har jakt på Römskogsreviret föreslagits. Det verkar helt enkelt vara så att svensk och norsk vargförvaltning har bedömt det som lämpligt att tömma det reviret. 

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter