SRF polisanmäler skjutandet av två vargar på Liderödsåsen. Foto Günter Lenhardt (Hägn, det är inte de vargarna på bilden)

Den 14 oktober 2023 sköts två vargar på skånska Linderödsåsen, Kristianstads kommun. Detta skedde i samband med klövviltsjakt och, enligt uppgift från skyttarna, för att freda jakthundar som attackerats.

Sköts på två olika platser under samma jakt

De två vargarna, båda hanar, sköts under samma jakt, men på två olika platser. Som brukligt när skyddade rovdjur skjutits kom länsstyrelsens personal några timmar efteråt för att dokumentera och bland annat jämföra hundarnas GPS-positioner med skottplatserna. Vargkropparna skickades sedan till SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, för undersökning och identifiering, vilket är praxis.   

Behöver klarläggas av flera skäl

Länsstyrelsens bedömning är att skyttarna i båda fallen har gjort en korrekt bedömning av situationen och att de har agerat i enlighet med jaktförordningens paragraf 28. Svenska Rovdjursföreningen ser dock flera tveksamheter rörande hur denna händelse har gått till. Enligt vår mening är vad som egentligen skedde heller inte tillräckligt klarlagt för att länsstyrelsen ska kunna låta bli att polisanmäla händelsen, vilket alltså inte gjorts. Därför väljer Svenska Rovdjursföreningen att polisanmäla, så att en adekvat utredning görs. Detta är även av stor vikt för att undvika spekulationer om jakten gått rätt till eller ej.

Eftersom vargen är en strikt skyddad art får den endast skjutas vid kontrollerad licensjakt, skyddsjakt eller i självförsvar/för skyddande av egendom eller tamdjur. I detta fall åberopas § 28 i jaktförordningen, som avser skyddande av tamdjur från rovdjursangrepp. Är inte kriterierna i denna paragraf uppfyllda är att skjuta varg ett jaktbrott där påföljden kan bli upp till fyra års fängelse.

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter