Efter vargangrepp på får kring Linderödsåsen i Skåne gav länsstyrelsen i oktober grönt ljus för skyddsjakt på varg i området. Det var ett beslut som oroade många, inklusive Svenska Rovdjursföreningen som överklagade beslutet tillsammans med föreningen Nordulv. Nu har förvaltningsrätten gått på SRF:s linje och stoppar skyddsjakten helt. Risken att en genetiskt viktig varg skulle fällas har bekräftats vara en viktig anledning till beslutet.

Föreningen betonade att den genetiskt viktiga vargen, som är av avgörande betydelse för att förhindra inavel bland de skandinaviska vargarna, måste skyddas. Enligt Naturvårdsverket kan en enda ny individ bidra med gener som motsvarar upp till 500 svenska vargar. Därför skulle en förlust av sådana viktiga vargar vara förödande för stammens långsiktiga hälsa och överlevnad i Sverige.

– Den skandinaviska vargstammen härstammar från endast sex individer, vilket innebär att den är inavlad. Invandrade vargar blir därför värdefulla eftersom de kan bidra med nya gener, säger Nils Carlsson, chef för art- och naturenheten på Skånes länsstyrelse i ett pressmeddelande.

Viktigt beslut

Svenska Rovdjursföreningen är nöjd med beslutet att upphäva skyddsjakten och ser det som en viktig seger för bevarandet av vargarna i Skåne. Föreningen kommer fortsätta att följa utvecklingen noga och verka för att skapa en balans mellan bevarande och samexistens med jordbruket. Vi anser att förebyggande arbete alltid ska vara den första åtgärden och att skyddsjakt bara bör ske i absoluta nödfall.

Att sätta upp rovdjursavvisande stängsel är ett bra exempel på hur vi kan arbeta förebyggande tillsammans med djurägare. Svenska Rovdjursföreningen hjälper på frivillig basis till att sätta upp sådana stängsel på gårdar i hela Sverige och den senaste veckan har en stängslingskurs och stängsling genomförts i just detta område i Skåne. Vill du veta mer om hur vårt stängslingsarbete kan bidra till att människa och rovdjur kan samexistera? Läs mer här: https://rovdjur.se/stangsling/

Bli gärna också medlem om du vill och har möjlighet att stötta vårt arbete för de svenska rovdjuren:

Bilden är en genrebild.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter