Efter att föreningen har överklagat skyddsjakt på sju järvar utlyst av länsstyrelsen i Jämtlands län stoppas nu jakten. Det var den sjätte oktober som länsstyrelsen beslutade om en skyddsjakt på sju järvar, vilka som helst, efter ansökan av Mittådalens sameby. Jakten kom aldrig igång eftersom domstolen snabbt beslutade om inhibition den åttonde oktober efter att vi yrkat på detta i vår överklagan. 

Järv. Foto: © Günter Lenhardt.

Svenska Rovdjursföreningen förde fram ett antal argument för att beslutet borde upphävas: vi påpekade att järvstammen inte har gynnsam bevarandestatus, att kravet på allvarlig skada inte var uppfyllt och att det i själva verket var fråga om en förtäckt licensjakt.

Förvaltningsrätten noterade först att jakten inte var riktad mot några skadegörande individer utan syftade till att minska koncentrationen av stammen i ett visst område. 

Detta visar att förvaltningsrätten också ansett att beslutet liknar en förtäckt licensjakt och inte någon skyddsjakt, även om man inte säger det rakt ut. Till saken hör att Länsstyrelsen i Jämtland inte har rätt att besluta om licensjakt på järv. Därefter instämde förvaltningsrätten i att det inte visats att det i nuläget finns stor sannolikhet för allvarlig skada, varför det inte ansågs motiverat med en skyddsjakt på sju järvar. Dessutom ansåg förvaltningsrätten att järvstammens nedåtgående trend och siffrorna nationellt talade emot ett uttag på sju järvar även om järvstammen i Jämtland uppgår till den beslutade miniminivån med marginal. Sammanfattningsvis hade inte länsstyrelsen visat på varken allvarlig skada eller att beslutet inte riskerade försämra gynnsam bevarandestatus för den svenska järvstammen. Beslutet upphävdes därför (mål nr 1795-21)

Dokument för nedladdning:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter