Erbjudandet om att föreningen står för extrakostnader vid montering av rovdjursavvisande stängsel har varit en formidabel succé. Hela tio gårdar har hört av sig om hjälp. Nu måste vi göra halt här för att pengarna ska räcka till alla tio gårdar. Det har varit ett lyckat samarbete mellan medlemmar, stängslingsansvarig och djurägare. Erbjudandet kan eventuellt återtas senare om det finns pengar kvar.

Svenska Rovdjursföreningens erbjudande att bistå djurägare med monteringsjälp och bidrag för mellanskillnanden mellan länsstyrelsens bidrag och den faktiska kostnaden pausas nu fram till våren. Hela tio gårdar har hört av sig om hjälp, men vi måste göra halt här för att pengarna ska räcka till alla.

Erbjudandet har varit möjligt tack vare en generös donation som Svenska Rovdjursföreningen har fått ”för vargen i Uppland”. Det praktiska arbetet har varit ett lyckat samarbete mellan medlemmar, stängslingsansvarig och djurägare. Även icke medlemmar och Naturskyddsföreningens medlemmar har ställt upp.

Bakgrunden till detta kom när föreningen såg att samtliga vargangrepp på får inom Siggeforareviret under året skedde i hagar som saknade rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelsen betalar ut ett bidrag på 50 kronor metern för dessa stängsel, men trots detta har inte alla fårbesättningar i området rovdjursavvisande stängsel som är godkända av länsstyrelsen. Vi såg därför en möjlighet: om det var pengar som var orsaken till att många inte hade adekvata stängsel kunde vi hjälpa till.

Nu har vi tio gårdar som har visat intresse för att få hjälp av oss. Hos några av dem har stängslingen redan satt igång, andra väntar på besked från länsstyrelsen angående deras bidrag på 50 kronor metern. Eftersom det är svårt att veta var slutnotan landar på, ibland räcker bidraget från länsstyrelsen men i vissa fall krävs dyr schaktning eller extra stolpar, så väljer vi nu att pausa erbjudandet. Om det blir pengar över efter att dessa tio gårdar har fått godkänt rovdjursavvisande stängsel så kan vi eventuellt återuppta erbjudandet. Enligt oss är detta det bästa man kan göra ”för vargen i Uppland”. 

Vi vill med detta också utmana andra, ekonomiskt starkare intresseorganisationer. Vore det inte bra om också Lantbrukarnas Riksförening och Svenska Jägareförbundet ställde upp och hjälpte till så att fler kan montera rovdjursavvisande stängsel? Vi hjälper i så fall gärna till med att förmedla våra erfarenheter. 

PER AXELL
Regionansvarig för Svenska Rovdjursföreningen i Uppsala län

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter